TO JE VŠE DO ANGLIČTINY

Co je to je vše do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1598, Čas: 0.0435

Český-anglický slovník

Příklady použití To Je Vše ve větě a jejich překlady

A to je vše, co víme?
And that's all we know?
To je vše, co mohu říct teď.
Thats all i can tell you now.
Potřebuju jméno, to je vše.
I need a name, that's all.
Ale to je vše, co víme.
But that's all we knew.
To je vše co říkal?
That is all that he said?
Clara není tak svobodná, to je vše.
Clara isn't emancipated, thats all.
Jedna noc, to je vše.
One night, that's all.
Snažil se mě udusit a to je vše co řekneš?
He tried to suffocate me and that is all that you say?
Porod zatížil mé ledviny a ted' nepracují, to je vše.
Strained my kidneys and now theyre kaput, thats all.
Ok, to je vše.
Okay, that was all.
Jen jsem se unavila, to je vše.
I just only got tired, thats all.
Slečno knope, to je vše.
Ms. knope, that is all.
Ale to je vše co mi kdy řekl.
But that was all he ever told me.
Ujišťuji vás...- to je vše, co jsem chtěl říct.
Horman — – and that's all i have to say about it right now.
A to je vše... vše co od tebe chci slyšet.
And that's all i want to hear from you.
To je vše, kapitáne.
That is all, captain.
Nechci velký poprask, to je vše.
I dont want a big fuss, thats all.
Ztratil jste trochu krve, to je vše.
You have lost a little blood, that's all.
A to je vše, co o něm bob kdy věděl.
And that was all bob ever knew of him.
Christine, to je vše, o co tě prosím.
Christine that's all i ask of you.
Jsem tu jen se starým přítelem, to je vše.
I'm just here with an old friend, that's all.
A to je vše na čem záleží.
And that is all that matters.
Ne... nesmíte, to je vše.
You... you, mustn't that's all.
Fajn, dobře, to je vše.
Alrighty, well, that was all.
Vzala si jen trochu moc inzulínu, to je vše.
She just has a little too much insulin, thats all.
No, to je vše, co mám.
Well, that is all i have got.
Tara říká, že spolu tu noc mluvili, ale to je vše.
Tara says they spoke that night, but that was all.
To je vše valmire.
That's all, valmir.
Myslel jsem si, že jsem ho slyšel plakat, to je vše.
I thought i heard him crying, that's all.
To je vše, do nula minus pět.
That is all until zero minus five.

Výsledek: 1598, Čas: 0.0435

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "to je vše"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc