TO JE VŠECHNO DO ANGLIČTINY

Co je to je všechno do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1852, Čas: 0.0451

Český-anglický slovník

Příklady použití To Je Všechno ve větě a jejich překlady

Jste nadržený, to je všechno.
You're horny, that's all.
Zlato, to je všechno nebo.
Sweetheart, is that all or.
Ano, to je všechno pěkné a dobré, davide.
Yes, that's all well and good, david.
A to je všechno, co vím.
And that's all i know.
To je všechno, synku.
That is all, son.
To je všechno, co řekl?
Is that all he says?
To je všechno, veličenstvo.
That was all, your majesty.
Ale to je všechno, co plníš?
But is that all you're holding?
A to je všechno.
A to je všechno, co víte?
And that's all you know?
Ale to je všechno, co vím.
But that is all i know.
A to je všechno?
And that was all it was?
Potřebujeme peníze, to je všechno.
We need the money, that's all.
Dobře... to je všechno?
Well... is that all?
To je všechno? za dnešek?
That was all today?
To je všechno víno?
Is that all wine?
To je všechno, co jsem kdy chtěla.
That is all i have ever wanted.
Je unavený, to je všechno.
He's tired, that's all.
Je líná, to je všechno.
She's lazy, that's all.
Říkám jim:" to je všechno?".
I say," is that all?".
Hýzdilo jí to tvář, to je všechno.
It was disfiguring, that was all.
Dámy a pánové, to je všechno.
Ladies and gentlemen, that is all.
Minut, to je všechno.
Minutes, that's all.
To je všechno, co vidíme a co chceme vidět.
That is all we see and all we wish to see.
To je všechno cos našel?
Is that all you could find?
A to je všechno, co vím, přísahám.
And that's all i know! i swear.
To je všechno pro nás? jo.
Is that all for us?
Jen nové divadlo, to je všechno.
A new theatre, that is all.
Dvě lžičky denně, to je všechno?
Two spoonfuls a day... is that all?
To je všechno správné a dobré, ale musíte si uvědomit fakta.
That is all very well and good, but you must face the facts.

Výsledek: 1852, Čas: 0.0451

SYNONYMUM

S Synonyma "to je všechno"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc