Překlad "to je v pohodě" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 759, Čas: 0.0148

it's okay it's fine it's cool that's fine it's all right that's cool it's OK it's all good it's alright that's alright it's no problem

Příklady To Je V Pohodě ve větě

Nate, to je v pohodě.
Nate, it's okay.
Jime, to je v pohodě.
Jim, it's fine.

Hej, to je v pohodě.
Hey, it's cool.
Crosby, to je v pohodě.
Crosby, that's fine.
Ah, to je v pohodě.
Ah, it's all right.
Uh, ne, to je v pohodě.
Uh, no, that's cool.
Zoe, to je v pohodě.
Zoe, it's OK.

Hele, to je v pohodě.
Come on!- Listen, it's all good.
To je v pohodě, Ricky.
It's alright, Ricky.
Oh, to je v pohodě.
Oh, that's alright.
To je v pohodě, Pete.
It's no problem, Pete.
Blair, to je v pohodě.
Blair, it's okay.
Sadie, to je v pohodě.
Sadie, it's fine.
Hele, to je v pohodě.
Look, it's cool.
Ok, to je v pohodě.
Well, okay, that's fine.
Ne, Charlie, to je v pohodě.
No, Charlie, it's all right.
Hej, poslyš, to je v pohodě.
Hey, look, that's cool.
Ne, podívejte, to je v pohodě.
No, look, it's OK.
No tak, to je v pohodě.
Come on, it's all good.
Promiňsynku.. ne to je v pohodě.
Sorry son... no it's alright.
Vím to. Ne... to je v pohodě.
Oh, no, no, it's no problem.
Ale to je v pohodě, protože jsem vás našla.
But it's okay' cause I found you.
Pete, to je v pohodě.
Pete, it's fine.
Hele, to je v pohodě.
Hey, look, it's cool.
To je v pohodě, jen mákni.
That's fine. Just hurry up.
Právěs udělal chybu, to je v pohodě.
You just made a mistake, it's all right.
Ah, to je v pohodě.
Ah, that's cool.
Hej, to je v pohodě.
Hey, it's OK.
Ale to je v pohodě.
But, hey, it's all good.
To je v pohodě, nedělej si s tím starosti.
It's alright, don't worry about it.

Výsledek: 759, Čas: 0.0148

PŘÍKLADY
VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "to je v pohodě"


tak dobře
to je dobře
to stačí
to není problém
tak to je fajn
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc