TO NENÍ MOŽNÉ DO ANGLIČTINY

Co je to není možné do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 301, Čas: 0.1236

Český-anglický slovník

Příklady použití To Není Možné ve větě a jejich překlady

Rone, to není možné.
Šerifko, to není možné.
Sheriff, that's impossible.
Oh, to není možné.
Tiejune, to není možné.
Můj soupeř... to není možné.
My opponent... it can't be.
Ale teď to není možné.
Uh, to není možné.
Al... ale to není možné.
Bohužel to není možné.
Unfortunately, that's not an option.
Bože, to není možné!
Oh, god, no. it can't be!
To není možné, tys ji našel na naší půdě!
There is no way you found that in our attic!
Ale to není možné, lauro.
But that's not possible, laura.
Dobře víš, že to není možné.
You know very well that's not an option.
No tak. to není možné!
Come on... it can't be!
Um, to není možné.
Ale cézare, to není možné.
Oh, but caesar, that's not possible.
Obávám se, že to není možné.
Oh, i'm afraid that's not an option.
To není možné, lune tha.
There is no way, lun tha.
Strýčku nigele, to není možné, protože neexistuje.
Uncle nigel, that's impossible, because he doesn't exist.
Ne. to není možné, johne.
Ne, ne to není možné.
No, no, it can't be. oh?
Carl- to není možné.
Carl... it can't be.
To není možné, sedmá.
To není možné, že, že vůbec existje!
There is no way that that even exists!
Ale to není možné, je mrtev.
But that's impossible! he's dead!
Bojím se, že to není možné, můj pane.
I'm afraid that is not possible, my lord.
Sabrino, to není možné.
Proč? to není možné.
Ale to není možné.
Ale to není možné, protože mám dceru.
But that's impossible, because i have a daughter.

Výsledek: 301, Čas: 0.1236

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc