UVIDÍME SE POZDĚJI DO ANGLIČTINY

Co je uvidíme se později do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 338, Čas: 0.2078

Český-anglický slovník

Příklady použití Uvidíme Se Později ve větě a jejich překlady

Uvidíme se později conzo, jo?
See you later conzo, yeah?
Tak jo, uvidíme se později.
All right, catch you later.
Uvidíme se později v restauraci.
See you later, in the restaurant.
Uvidíme se později, maggie.
See you later, maggie.
Uvidíme se později chugach.
Ale ... uvidíme se později.
But i'll . . . i will... see you later.
Dobře, uvidíme se později.
Dobře, uvidíme se později.
All right, i will meet you later.
Dobře, je pozdě. uvidíme se později, neale.
All right, it's late, so i will see you later, neal.
Uvidíme se později v restauraci.
See you later, in a restaurant.
Dobře, uvidíme se později?
All right, well, I-I will see you later?
Uvidíme se později, hals.
See you later, hals.
Malli, uvidíme se později.
No, uvidíme se později.
Promiňte franku uvidíme se později.
Excuse me, frank catch you later.
Uvidíme se později.
Tak jo uvidíme se později.
All right, i will see you later on.
Uvidíme se později, drahá.
Uvidíme se později, lahey a randy.
See you later, lahey and randy.
Uvidíme se později, ano?
Catch you later, c, yeah?
No dobrá, uvidíme se později.
Okay, well, see ya later.
Uvidíme se později.
Uvidíme se později.
Uvidíme se později, tati.
See ya later, dad.
Dobře. uvidíme se později.
Uvidíme se později, boogu.
Uvidíme se později, bobodýle.
See you later, bobigator.
Uvidíme se později.- dobře.
Uvidíme se později, na pláži... zatím.
I will meet you later at the beach see you.
Uvidíme se později, sookie.
See you later, sookie.

Výsledek: 338, Čas: 0.2078

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "uvidíme se později"


vidíme se později
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc