UVIDÍME SE POZDĚJI DO ANGLIČTINY

Co je "uvidíme se později" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 338, Čas: 0.1151

Klikněte na anglický překlad pro filtrování výsledků

Příklady použití "Uvidíme Se Později" ve větě a jejich překlady

Uvidíme se později conzo, jo?
See you later conzo, yeah?
Tak jo, uvidíme se později.
All right, catch you later.
Uvidíme se později v restauraci.
See you later, in the restaurant.
Uvidíme se později, maggie.
See you later, maggie.
Uvidíme se později chugach.
Catch you later, chug.
Ale ... uvidíme se později.
But i'll . . . i will... see you later.
Dobře, uvidíme se později.
Okay, catch you later.
Dobře, uvidíme se později.
All right, i will meet you later.
Dobře, je pozdě. uvidíme se později, neale.
All right, it's late, so i will see you later, neal.
Uvidíme se později v restauraci.
See you later, in a restaurant.
Dobře, uvidíme se později?
All right, well, I-I will see you later?
Uvidíme se později, hals.
See you later, hals.
Malli, uvidíme se později.
Malli, i will meet you later.
No, uvidíme se později.
Promiňte franku uvidíme se později.
Excuse me, frank catch you later.
Uvidíme se později.
I will meet you later.- OK.
Tak jo uvidíme se později.
All right, i will see you later on.
Uvidíme se později, drahá.
L will see you later, dear.
Uvidíme se později, lahey a randy.
See you later, lahey and randy.
Uvidíme se později, ano?
Catch you later, c, yeah?
No dobrá, uvidíme se později.
Okay, well, see ya later.
Uvidíme se později.
I will meet you later.
Uvidíme se později.
I will see you later on.
Uvidíme se později, tati.
See ya later, dad.
Dobře. uvidíme se později.
Okay. l will see you later.
Uvidíme se později, boogu.
Catch you later, boog.
Uvidíme se později, bobodýle.
See you later, bobigator.
Uvidíme se později.- dobře.
Catch you later, guys.
Uvidíme se později, na pláži... zatím.
I will meet you later at the beach see you.
Uvidíme se později, sookie.
See you later, sookie.

Výsledek: 338, Čas: 0.1151

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMUM

S Synonyma "uvidíme se později"


na shledanou
vidíme se později
uvidíme se pak
měj
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc