VÁŽNĚ SI MYSLÍŠ DO ANGLIČTINY

Co je vážně si myslíš do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 484, Čas: 0.08

Český-anglický slovník

Příklady použití Vážně Si Myslíš ve větě a jejich překlady

Vážně si myslíš, že je to moje vina?
You really think it's my fault?
Vážně si myslíš, že je to dobré?
You really think that's good?
Vážně si myslíš, že víš, co je pro mě nejlepší?
Do you really think that you know what's best for me?
Vážně si myslíš, že je kobe lepší jak shaq?
You really think kobe is better than shaq?
Gary, vážně si myslíš, že je to dobrý nápad?
Gary, do you really think it's a good idea.
Vážně si myslíš, že bych ti podal nabitou zbraň?
Do you honestly think i would hand you a loaded gun?
Vážně si myslíš, že vybereš mé podání?
You actually think you can return my serve?
Vážně si myslíš, že někoho poškozují?
Do you honestly think they're corrupting anyone?
Vážně si myslíš, že je to moudré?
You really think that's wise?
Vážně si myslíš, že prorazíš v hudbě?
Do you really think you're gonna make it in music?
Vážně si myslíš, že jednou získáš zpět ... to nic?
Do you honestly think you have to get back all that... that nothing?
Vážně si myslíš, že tě miluje?
You actually think she loves you?
Vážně si myslíš, že mi to jean neřekl?
Do you really think jean never told me anything?
Vážně si myslíš, že tě bude milovat?
Do you really believe if you stick around he's gonna love you?
Vážně si myslíš, že je to chytré?
You really think that's smart?
Vážně si myslíš... same, prosím nevyhovujte jim.
Do you honestly think-- sam, please don't indulge this.
Vážně si myslíš, že tvoje modlitby budou vyslyšeny?
Do you really believe that our prayers get answered?
Vážně si myslíš, že je nevinný?
You actually think he's innocent.
Vážně si myslíš, že jsi o tolik lepší než já?
You really think you're that much better than me?
Vážně si myslíš, že někdo uvěří, že to je tvoje babička?
Do you really think anyone's gonna believe that's your grandmother?
Vážně si myslíš, že je hezký?
You seriously think he's cute?
Vážně si myslíš, že mě to teď zajímá?
You actually think i care about that right now?
Vážně si myslíš, že to vím?
Vážně si myslíš, že mi můžeš pomoci?
Do you really think that you can help me?
Vážně si myslíš, že další bude někdo z naší školy?
So do you really believe that someone from our school will be next?
Vážně si myslíš, že teď je ta pravá doba na to je hledat?
Do you honestly believe now is the time for findin' them?
Vážně si myslíš, že bych tě tak zradila, lano?
Do you honestly think i would betray you like that?
Vážně si myslíš, že budu tvůj partner?
You really think i'm gonna be your partner?
Vážně si myslíš, že se crassus zastaví, jakmile překročíš hory?
Do you really believe that crassus will stop once you crest the mountains?
Michaeli, vážně si myslíš, že znovuvybudování pověsti je zdarma?
Michael, did you really think rebuilding a reputation would be free?

Výsledek: 484, Čas: 0.08

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc