VÍTE CO DO ANGLIČTINY

Co je víte co do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 2176, Čas: 0.0794

Příklady použití Víte Co ve větě a jejich překlady

Oh, a víte co, beth?
Oh, and you know what, beth?
Protože víte co?
Because guess what?
Upadl jsem a víte co, všichni to přežili.
I fell down and guess what? nobody died.
Uh, přemýšlel jsem zda víte co byly" jazzové ruce"?
Uh, i was wondering if you knew what jazz hands were?

Víte co, dr. brennanová?
Tell you what, dr. brennan.
Gary, víte co potřebujete?
Gary, you know what you need?
Když někoho znásilníte, měli by vám uříznout- víte co.
If you rape somebody, they ought a cut your you-know-what off.
Víte co, vy děvky?!
Guess what, sluts.
Ábel řekl, že víte co mu je.
Abel said you knew what was wrong with him.
Víte co? autorské práva: donna noble, dobře?
Tell you what, copyright donna noble, okay?
Víte co jste řekla?
You knew what you were saying?
Víte co, mohl bych přijít k vám.
Tell you what-- i could come to you.
Je to neuvěřitelně ponižující. ale víte co?
I find it incredibly demeaning, but, guess what?
Odveďte ho zpátky do jeho cely a dejte mu víte co.
Take him back to his cell and give him a you-know-what.
Ale víte co, dámy a pánové?
But you know what, ladies and gentlemen?
Spor zprávy versus zábava trvá už leta a víte co?
The world has been debating news versus entertainment for years and guess what?
Ale víte co můžete dělat s papíry?
But you know what can you do with the papers?
Víte co? kondomy pro všechny!
Tell you what, condoms for everybody!
Víte co? dejte si trochu brandy.
Tell you what, have a little brandy.
Víte co, nejsem závislý na sexu.
Guess what guys, i'm not a sex addict.
Budete platit za čištění, a víte co?
You are paying for the steam cleaning, and guess what?
Víte co, lou?
You know what, lou.

Výsledek: 2176, Čas: 0.0794

SYNONYMUM

S Synonyma "víte co"


víš to co
si věděl co
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc