VČERA V NOCI DO ANGLIČTINY

Co je včera v noci do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 2208, Čas: 0.1053

Příklady použití Včera V Noci ve větě a jejich překlady

Casey mi řekl, že jsi včera v noci nebyla na farmě.
Casey told me you were out at the farm last night.
Co jste včera v noci dělal v parku?
What were you doing in the park last night?
Zapomněl jste ho včera v noci.
You left it yesterday night.
Hele, včera v noci jsem o tom dlouho přemýšlel.
Hey, i thought about it a long while yesterday night.

Alexander by včera v noci neskončil v mojí posteli.
Alexander wouldn't have been the one in my bed last night.
Maurice mi to včera v noci řekl.
Maurice told it to me yesterday night.
Byla jsem s ní včera v noci v baru.
I was with her in the bar last night.
Co se včera v noci stalo?
What happened yesterday night?
Myslím, že můj syn včera v noci něco viděl.
I think my son saw something last night.
Polský válečný zajatec uprchl včera v noci z vlaku.
A polish prisoner of war fled yesterday night from the train.
Tohle jsem včera v noci našel v jeho ruce.
This is what i found in his hand last night.
Spal jsi s tou holkou včera v noci?
Did you sleep with that girl yesterday night?
Byl jsem včera v noci v mizerné společnosti.
I have been in a lousy company last night.
Ale včera v noci jsem ho našli my.
But last night we found him.
Včera v noci se nevrátil.
He didn't came back yesterday night.
Takže cristino, můžeš nám říct, co jsi to dělala včera v noci?
Well, can you tell us what did you do yesterday night?
A co jsi dělala včera v noci v mém snu?
And what were you doing in my dream last night?
Můj syn zemřel včera v noci.
My son died yesterday night.
Doktore, včera v noci jsem byl v autě.
Atrophied? doctor, last night i was in a car.
Jen jsem chtěla vědět, co se včera v noci stalo.
I just wanted to know what happened last night.
Včera v noci tu bylo 25 lidí a nikdo nic neviděl.
People here last night, and nobody sees anything.
Včera v noci mi řekl, že tě chtěl zabít.
Last night he told me he wanted to kill you.
Jo, co se stalo včera v noci?
Yeah, what happened last night?
Samozřejmě, byla jsi s ní včera v noci.
Of course, you were with her last night.
Věděl jste, že byla divize včera v noci v paříži?
Did you know division was in paris last night? no.
Včera v noci tu byl velký dub, ale teď je malý.
A big oak was there last night, but now it's small.
Včera v noci se něco stalo v atlantic city.
Something happened to me last night in atlantic city.
A můžete říct, kde jste byl včera v noci, pane?
AND CAN YOU ACCOUNT FOR YOUR OWN WHEREABOUTS LAST NIGHT, SIR?
Kde jsi vymyslela tenhle vtípek, včera v noci u carol?
Where would you dream up this little antic, last nights sleep over with carol.
Hej, nějaké další myšlenky k incidentu s kalhotama včera v noci?
Hey, anymore thoughts on last nights trouser incident?

Výsledek: 2208, Čas: 0.1053

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "včera v noci"


"Včera v noci" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc