Překlad "v každém případě" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 878, Čas: 0.1866

Příklady V Každém Případě ve větě

Zkrat v každém případě poškozuje akumulátor.
In any case, short circuits will cause severe damage to the accumulator.
No, v každém případě je to nezapomenutelné.
Well, anyway, it's unforgettable.
Je v každém případě nepřípustná, vede totiž k poškození.
Is in any case not permitted as it can lead to damage.
V každém případě zajistěte alespoň 300 mm volného prostoru pod jednotkou.
In any case, provide at least 300 mm of free space below the unit.
Ale v každém případě, o pár dní později.
But anyway, a couple of days later.
Dobře, v každém případě, moje mise je skončena.
In any event, my mission is finished.
Touto nelogičností se bude muset v každém případě rada zabývat.
This lack of logic will in any event need to be addressed in the council.
Použití hrubého násilí je v každém případě neomluvitelné.
Using violence to a human being is something that's inexcusable at any rate.
Ne, díky ale díky v každém případě.
No, thank you. but thanks anyway.
V každém případě se řiďte výstupním výkonem( RMS) vašeho zesilovače.
In any case, please observe the RMS output power of your amplifier.
Má omluvu v každém případě: osud.
He has an excuse anyhow: fate.
V každém případě, kluk jako ryang nikdy nesmí dostat rukopis.
At any rate, a guy like ryang will never get the manuscript.
V každém případě by bylo dobré mít něco konstruktivního.
Anyway, it will be good to get into somethin' constructive.
V každém případě jsi teď v bezpečí.
Well, in any event, you're safe now.
V každém případě byste měli tento spotřebič vrátit tomuto servisnímu.
In any case you should return the appliance to this electrician.
V každém případě jsem ráda, že je v pořádku.
Anyway, i'm glad he's okay.
V každém případě znáte jméno restaurace.
At any rate, you know the name of the restaurant.
V každém případě je další v pořadí karl allen, mind monger.
Anyhow, next up, it's karl allen, mind monger.
V každém případě, binky a doris si vzali právníka.
In any event, binky and doris lawyered up.
V každém případě se žádná negativní událost určitě nestala.
In any case, no negative incidents were there exactly.
V každém případě byste měli tento spotřebič vrátit tomuto servisnímu.
In any case you should return the appliance to this repair service.
V každém případě, měli bychom dát okamžitě poslat zprávu knížeti nobunagovi.
At any rate, we should immediately send word to lord nobunaga.
V každém případě jsem rád, že jsi teď tu.
Anyway, i'm glad you're here now.
V každém případě musíte být venku do 60 minut.
In any event, you must be out within 60 minutes.
V každém případě mi řekli abych vám zavolala jak se dostanu do evropy.
Anyhow, they told me to call you when i got to europe.
Trvalejší úlevu než toto, v každém případě.
More lasting relief than this, at any rate.
V každém případě o tom vy nic nechcete slyšet.
Anyway, you guys don't want to hear about that.
V každém případě jsem strašně chtěla, aby se to vrátilo zpátky.
In any case, i really wanted to improve my eyesight.
V každém případě, jaké může být jiné vysvětlení?
In any event, what other explanation can there be?
Koně se nepohybuje ale buďte opatrní v každém případě.
Horses won't move but be cautious anyhow.

Výsledek: 878, Čas: 0.1866

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "v každém případě"


nicméně
na každý pád
i tak
stejnak
mimochodem
každopádně
vůbec
beztak
tak jako tak
tak či tak
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc