V NEW YORKU DO ANGLIČTINY

Co je v new yorku do Angličtiny

Výsledek: 3335, Čas: 0.1055

Příklady použití V New Yorku ve větě a jejich překlady

Společnost má pobočky v new yorku a tel avivu.
The company has branches in new york and tel aviv.
Víš že jsem v new yorku mrtvá?
Did you know i'm dead in new york?
A v new yorku, budovy jsou vysoké.
And in new york the buildings are tall.
Jak dlouho jste v new yorku?
How long have you been in new york?

A jednoho dne v new yorku, paříži, londýně a.
And one day in new york, paris, london and-and.
Bude v new yorku v sobotu.
He will be in new york on saturday.
Celé čtyři dny v new yorku!
Four whole days in new york!
Jsou v new yorku a potřebují vás.
They're in new york and they need you, please.
Celý týden v new yorku.
A whole week in new york.
Jak dlouho je v new yorku?
How long has he been in new york?
Jsem v new yorku dva týdny.
I have been in new york two weeks.
A co je v new yorku?
And what's in new york?
To je adresa mojí sestry v new yorku.
It's my sister's address in new york.
Zabil dva lidi v paříži, jednoho v new yorku.
He killed two people in paris, one in new york.
Blackie, jsou katherine a děti v new yorku?
Blackie, are katherine and the kids in new york?
Život blair a její rodiny je v new yorku.
Blair's life and her family are here in new york.
Jak dlouho budete v new yorku?
How long will you be in new york?
Jak jsi věděl, že jsem v new yorku?
How did you know i was in new york?
Ano, jsem tady v new yorku.
Yes... i'm here in new york.
Na kolumbijské v new yorku.
COLUMBIA PRES IN NEW YORK.
Zdravím nepřitažlivějšího muže v new yorku.
Man: HEY, SEXIEST MAN IN NEW YORK, UP TOP!
Měl bys bejt v new yorku.
YOU SHOULD BE IN NEW YORK.
Kdys byl naposled v new yorku?- nikdy.
WHEN WAS THE LAST TIME YOU WERE IN NEW YORK?
Když odjedem hned teď, můžeme být v new yorku o půlnoci.
IF WE LEAVE NOW, WE CAN BE IN NEW YORK BY MIDNIGHT.
V new yorku je to těžké.
I MEAN, it's TOUGH IN NEW YORK.
Já se přitom narodila v new yorku.
I WAS ACTUALLY BORN IN NEW YORK.
No a co chceš teda dělat v new yorku?
WELL WHAT ARE YOU GONNA DO IN NEW YORK?
Nikdy... nikdy dříve jsem v new yorku nebyla.
I've--i have-- never EVEN BEEN IN NEW YORK BEFORE.
A v new yorku už víc než dvacet let nedělal.
And he hasn't worked new york in what, two decades?

Výsledek: 3335, Čas: 0.1055

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"V new yorku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc