Překlad "v tom případě" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 1283, Čas: 0.0132

in that case that way then i

Příklady V Tom Případě ve větě

Tak v tom případě je tohle pro vás.
Well, in that case, this is for you.
A v tom případě, ti můžu pomoc.
And that way, I can help you out.

Otče, v tom případě ji zabiju!
Father, then I will kill her!
No, v tom případě, prosím.
Well, in that case, please.
V tom případě můžu pít.
That way, I can keep drinking.
V tom případě vám dám ještě jednu šanci.
Then I will give you another chance.
V tom případě bude zpopelněna.
In that case, she will be cremated.

V tom případě, já jsem sidney poitier.
That way, i'm Sidney Poitier.
V tom případě jim dám tohle.
Then I will give them this.
V tom případě mě Victore Henry vezmi domů.
In that case, Victor Henry, take me home.
V tom případě ti můžu pomoc.
That way, I can help you out.
V tom případě to udělám bez Vašeho souhlasu.
Then I will do without your consent.
V tom případě, jsou tři nebo čtyři dělníci.
In that case, there are three or four workers.
V tom případě vám tohle vrátím.
Then I will return this.
V tom případě zůstanete tady.
In that case, you will stay here.
V tom případě, tohle je můj kluk Stanford.
In that case, this is my boyfriend, Stanford.
V tom případě, až po vás.
In that case, after you.
V tom případě všichni zemřete.
In that case, you will all die.
V tom případě si vezmu čtyři.
In that case I will take four.
V tom případě dámy první.
In that case, ladies first.
V tom případě doufám, že nikdy neodejdou.
In that case, I hope they never leave.
V tom případě můžeš jít, Paige.
In that case, you can go, Paige.
V tom případě, jsem já Dick Darlington.
In that case, i'm Dick darlington.
V tom případě, je to opravdu tvůj prsten.
In that case, it really is your ring.
Tak v tom případě ... Vstávat, muzikante.
OH, WELL, IN THAT CASE, PIANO PLAYER!
No tak v tom případě by ti to mělo chutnat.
WELL, IN THAT CASE YOU SHOULD LIKE IT.
No v tom případě ... mi dovol... zásobit tě.
WELL IN THAT CASE... ALLOW ME TO... SUPPLY.
Proč v tom případě vybuchly motory?
BUT IN THAT CASE, WHAT BLEW UP THE ENGINES?
V tom případě ji neodesílej.
IN THAT CASE, don't SEND IT.
V tom případě ne.
OH... IN THAT CASE, NO, I won't.

Výsledek: 1283, Čas: 0.0132

PŘÍKLADY
VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "v tom případě"


tak
tím pádem
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc