V TOM PŘÍPADĚ DO ANGLIČTINY

Co je v tom případě do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1283, Čas: 0.1197

Český-anglický slovník

Příklady použití V Tom Případě ve větě a jejich překlady

V tom případě se pokuste podpalem komína dosáhnout potřebného podtlaku.
In that case try to get the required underpressure by stoking the chimney.
A v tom případě to ospravelňuje všechny rady, které jim dáváš.
And that way, it will validate all the advice you give them.
Tak v tom případě je tohle pro vás.
Well, in that case, this is for you.
Otče, v tom případě ji zabiju!
Father, then i will kill her!
No, v tom případě, prosím.
Well, in that case, please.
A v tom případě, ti můžu pomoc.
And that way, i can help you out.
No v tom případě... jsem na tebe velmi hrdý.
Well, in that case... i'm very proud of you.
V tom případě můžu pít.
That way, i can keep drinking.
V tom případě tě navždy proklínám a to v několika jazycích.
Then i will curse you constantly and in several languages.
V tom případě tě čekám, hned jak se budeš moct vrátit.
Then i will expect you whenever you can get back.
V tom případě, já jsem sidney poitier.
That way, i'm sidney poitier.
V tom případě mě victore henry vezmi domů.
In that case, victor henry, take me home.
V tom případě zde budeme muset trávit jenom jeden týden v roce.
That way, we only need to spend one week a year here.
V tom případě vám tohle vrátím.
Then i will return this.
V tom případě, jsou tři nebo čtyři dělníci.
In that case, there are three or four workers.
V tom případě jim dám tohle.
Then i will give them this.
V tom případě, když se tam dostaneme, může to znamenat jediné.
That way, when we get there, it could still be one.
V tom případě zůstanete tady.
In that case, you will stay here.
V tom případě bude zpopelněna.
In that case, she will be cremated.
V tom případě ti můžu pomoc.
That way, i can help you out.
V tom případě to udělám bez vašeho souhlasu.
Then i will do without your consent.
V tom případě vám dám ještě jednu šanci.
Then i will give you another chance.
V tom případě, až po vás.
In that case, after you.
V tom případě, pokud ho najdete, můžete začít nanovo.
That way, if you find him, you can make a fresh start.
V tom případě tě pošlu zpět tam, kam patříš, elfe!
Then i shall send you back where you belong, elf.
V tom případě, tohle je můj kluk stanford.
In that case, this is my boyfriend, stanford.
V tom případě všichni zemřete.
In that case, you will all die.
V tom případě si vezmu čtyři.
In that case i will take four.
V tom případě dámy první.
In that case, ladies first.
V tom případě doufám, že nikdy neodejdou.
In that case, i hope they never leave.

Výsledek: 1283, Čas: 0.1197

VIZ TAKÉ

Viz také


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc