VIDĚLA JSEM TĚ DO ANGLIČTINY

Co je viděla jsem tě do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 431, Čas: 0.1124

Český-anglický slovník

Příklady použití Viděla Jsem Tě ve větě a jejich překlady

Blair, viděla jsem tě s chuckem.
Blair, i saw you with chuck.
Viděla jsem tě učit se- jsi můj syn a jsiúžasný-.
I have seen you learn- you're my son and you're brilliant.
Viděla jsem tě líbat mého manžela.".
I saw you kissing my husband.
Jo, viděla jsem tě udělat tohle ... asi stokrát.
Yeah, i watched you do this... a hundred times.
Vím, viděla jsem tě.
I know, i have seen you.
Vlastně sutton, viděla jsem tě sfouknout svíčky.
Actually, sutton, i saw you blowing out candles.
Viděla jsem tě s ním flirtovat.
I watched you flirt with him.
Jo, viděla jsem tě u recepce.
Yeah, i have seen you at reception.
Lauren, viděla jsem tě spadnout.
Lauren, i saw you fall.
Viděla jsem tě umírat jacku.
I watched you die, jack.
No, viděla jsem tě s tou novou holkou, tess.
Well, i saw you with that new girl, tess.
Jo, ale viděla jsem tě to udělat tisíckrát.
Yeah, but i have seen you do it, like, a thousand times.
Ne, ale viděla jsem tě smutného.
No, but i have seen you sad.
Viděla jsem tě dneska u soudu.
I watched you in court today.
A viděla jsem tě a.
And i saw you, and.
Viděla jsem tě s annou.
I have seen you with anna.
Viděla jsem tě, hra skončila.
I have seen you, the game is over.
Viděla jsem tě kupovat si pivo na baru.
I saw you at the bar buying a beer.
Viděla jsem tě jíst lidské srdce.
I have seen you eat a human heart.
Viděla jsem tě s ní a pak jsem otevřela krabici.
I saw you with her and then i opened the box.
Viděla jsem tě na kluzišti.
I have seen you at the rink.
Viděla jsem tě v nemocnici.
I have seen you at the hospital.
Viděla jsem tě dnes v parku s tím člověkem.
I saw you in the park today with a man.
Viděla jsem tě, ale neznám tvé jméno.
I have seen you, but i don't know your name.
Viděla jsem tě s ní.
I have seen you with her.
Viděla jsem tě na ulici s danielem.
I saw you on the street with daniel.
Viděla jsem tě, vylez, já tě viděla.

Výsledek: 431, Čas: 0.1124

VIZ TAKÉ

Viz také


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc