VY JSTE TEN DO ANGLIČTINY

Co je vy jste ten do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 458, Čas: 0.2386

Příklady použití Vy Jste Ten ve větě a jejich překlady

Vy jste ten nový právník?
So you're the new lawyer?
Takže vy jste ten otec a my ten syn?
So you're the father and we are the son.
Vy jste ten polda, co o něm furt básní?
You that copper he's been on about?
Vy jste ten zdravej typ, že jo?
You're the healthy type, huh?

Takže vy jste ten nový doktor?
So you are our new doctor?
Vy jste ten boháč?
You that rich boy?
Tak vy jste ten slavný bartolomeo vanzetti.
So you are the famous bartolomeo vanzetti?
Promiňte, vy jste ten doktore, o němž mi říkal profesor brett?
Excuse me, are you the doctor that professor brett telephoned me about?
Vy jste ten herec, co potřebuje rodinu?
You that actor guy needs a family?
No, vy jste ten, kdo ji ukradl.
Well, you're the one who stole her.
Caruso, vy jste ten věštec, začněte.
Caruso, you are the soothsayer, go.
Předpokládám, že vy jste ten q o kterém jsem tolik slyšela?
May i assume you're the q i have heard so much about?
Myslela jsem, že vy jste ten zrádce.
I had thought that you were the traitor.
Vy jste ten svatý muž?
Are you the holy man?
Víte, neřekli mi, že vy jste ten jason teague.
You know, they didn't tell me you were jason teague.
Vy jste ten, který našel hubieho a jeho ženu, birdie?
You're the one who found hubie and his wife, birdie?
Takže vy jste ten nový doktor.
Oh. are you the new doctor?
Vy jste ten nový šerif?
You are the new sheriff?
Vy jste ten neznámý muž.
You were the unidentified guy.
Manus... vy jste ten co vyskočil z toho okna?
Manus... are you the one who jumped out that window?
A vy jste ten kamelot, násilník a pěstitel pomerančů.
And you are the newsboy, the violator and orange cultivator.
Vy jste ten detektiv, kterého všichni chtějí?
You're the detective they all want?
Vy jste ten, kdo prohlásil že už jsem dáma.
You were the one who said i have become a lady.
Vy jste ten nový dobrovolník?
Are you the new volunteer?
Pane holmesi, vy jste ten nejhorší nájemník v londýně!
Holmes, you are the very worst tenant in london.
Předpokládám, že vy jste ten informátor?
I assume you are the informant?
Vy jste ten z FBI?
Are you the FBI man?
Vy jste ten, kdo mi nabídl, že za mě napíše srdce!
You were the one who offered to ghostwrite the heart.
Vy jste ten jediný, kdo může deaktivovat tu bombu.
You're still the only one who can deactivate that bomb.

Výsledek: 458, Čas: 0.2386

VIZ TAKÉ

Viz také


"Vy jste ten" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc