Překlad "vypadá to jako" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 914, Čas: 0.1003

it looks like it seems like it appears to be sounds like it looked like it seemed like

Příklady Vypadá To Jako ve větě

Vypadá to jako pivo.
It looks like beer.
Ne, ale vypadá to jako docela dobrá rada.
No, but it seems like pretty good advice.
Ne, ale vypadá to jako zábava.
No, but it looks like fun.
Diano, vypadá to jako by jsi byla na vrcholu světa.
Diana, it seems like you were on top of the world.
Ať je to cokoliv, vypadá to jako genetická odchylka.
Whatever it is, it appears to be a genetic aberration.
Ne, vypadá to jako cysta.
No, it looks like a cyst.
Rok, ale vypadá to jako věčnost.
A year, but it seems like forever.
Pánové... vypadá to jako peněženka, co gimsbysbírá.
Sirs... it appears to be a wallet that grimsby is picking up.
Vypadá to jako stará škola.
It looks like an old school.
Vypadá to jako dobrá šance.
Sounds like an opportunity.
Vypadá to jako stejná věc.
It seems like the same thing.
Cokoliv mají, vypadá to jako alergen, ne virus.
Whatever they have, it appears to be an allergen, not a virus.
Vypadá to jako země oz na obzoru.
It looked like oz on the horizon.
A vypadá to jako hmyz.
And it looks like an insect.
Vypadá to jako pěkně těžké živobytí, bille.
Sounds like a rough way to make a living, bill.
Vypadá to jako poslední možnost.
Sounds like a last resort.
Vypadá to jako nějaký druh technického schématu.
It appears to be a kind of technical diagram.
Vypadá to jako bezsmyslná anomálie.
It seemed like a meaningless anomaly.
Jo, ale vypadá to jako loupež.
Yeah, but it looks like a robbery.
To je divný, vypadá to jako by se hýbala strašně rychle.
It's weird, it seems like she's moving too fast.
Vypadá to jako puzzle.
It looked like some jigsaw.
Vypadá to jako páska.
It appears to be a tape.
Vypadá to jako jedna restaurace.
It looks like one restaurant.
Vypadá to jako skvělej výlet.
Wow, it seems like a great trip.
Vypadá to jako snadná věc.
Sounds like a simple thing to do.
Vypadá to jako dětská trouba na steroidech.
It looked like an easy-bake oven on steroids.
Vypadá to jako mech, nebo nějaký druh lišejníku.
It appears to be a moss or lichen of some sort.
Vypadá to jako callie.
It looks like callie.
Vypadá to jako továrna na ryby.
It seems like a canned fish factory.
Vypadá to jako noční můra.
It looked like a nightmare.

Výsledek: 914, Čas: 0.1003

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "vypadá to jako"


to bude
vypadal jak
jakoby to
měl jsem pocit
to připadá jako
připadá mi to jako
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc