VYPADÁ TO JAKO DO ANGLIČTINY

Co je "vypadá to jako" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 914, Čas: 0.2161


Příklady Vypadá To Jako ve větě

Vypadá to jako pivo.
It looks like beer.
To je divný, vypadá to jako by se hýbala strašně rychle.
It's weird, it seems like she's moving too fast.
A vypadá to jako hmyz.
And it looks like an insect.
Ne, ale vypadá to jako zábava.
No, but it looks like fun.
Diano, vypadá to jako by jsi byla na vrcholu světa.
Diana, it seems like you were on top of the world.
Pánové... vypadá to jako peněženka, co gimsbysbírá.
Sirs... it appears to be a wallet that grimsby is picking up.
Vypadá to jako dobrá šance.
Sounds like an opportunity.
Jo, ale vypadá to jako loupež.
Yeah, but it looks like a robbery.
Vypadá to jako stejná věc.
It seems like the same thing.
Ať je to cokoliv, vypadá to jako genetická odchylka.
Whatever it is, it appears to be a genetic aberration.
Ne, vypadá to jako cysta.
No, it looks like a cyst.
Ne, ale vypadá to jako docela dobrá rada.
No, but it seems like pretty good advice.
Vypadá to jako země oz na obzoru.
It looked like oz on the horizon.
Cokoliv mají, vypadá to jako alergen, ne virus.
Whatever they have, it appears to be an allergen, not a virus.
Vypadá to jako nějaký pohanský znak.
Sounds like some pagan ritual.
Vypadá to jako bezsmyslná anomálie.
It seemed like a meaningless anomaly.
Vypadá to jako nějaký druh bedny s municí.
It appears to be a munitions container of some kind.
Vypadá to jako dětská trouba na steroidech.
It looked like an easy-bake oven on steroids.
Vypadá to jako, že tu budeme mít pořádný souboj!
Sounds like we got ourselves a showdown!
Rok, ale vypadá to jako věčnost.
A year, but it seems like forever.
Vypadá to jako stará škola.
It looks like an old school.
Vypadá to jako malej medvěd.
It looked like a baby bear.
Vypadá to jako dokonalá příležitost vyzkoušet tvé hochy.
Sounds like a perfect opportunity to give your boys a trial run.
Vypadá to jako mech, nebo nějaký druh lišejníku.
It appears to be a moss or lichen of some sort.
Vypadá to jako strašné plýtvání na jednu starou paní.
It seems like an awful waste for just one old lady.
Vypadá to jako voda.
It looks like water.
Vypadá to jako kůže.
It appears to be skin.
Vypadá to jako puzzle.
It looked like some jigsaw.
Vypadá to jako skvělej výlet.
Wow, it seems like a great trip.
Vypadá to jako jeden z mých plánů.
Sounds like one of my plans.

Výsledek: 914, Čas: 0.2161

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "vypadá to jako"


to bude
přišlo mi to jako
vypadal jak
zdálo se to jako
měl jsem pocit
připadalo mi to jako
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc