ZÁLEŽÍ NA TOM DO ANGLIČTINY

Co je záleží na tom do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 210, Čas: 0.1037

Český-anglický slovník

Příklady použití Záleží Na Tom ve větě a jejich překlady

Proč záleží na tom, kde teď jsi?
Why does it matter where you are now?
Záleží na tom, jak velká zvrhlost to je.
It depends on how impudent.
Jako velmi záleží na tom co si jiní lidi myslí?
How much does it matter what other people think?
No, záleží na tom, co myslíš ty.
Well, what matters is what you think.
Ne, ale záleží na tom?
No, but does it matter?
U každé schopnosti záleží na tom, jak se použije.
Like any great power, it depends on how it's used.
Matkám záleží na tom, jaký život vedou jejich děti!
Mothers care about the lives their children live.
Záleží na tom, jak dobrý jste ve vyhodnocování rizik.
What matters is how good you are at evaluating risk.
Co záleží na tom, co cítím k zeddovi a kahlan?
What does it matter how i feel about zedd and kahlan?
No, záleží na tom, jak se k němu dostanete.
Yeah, well, it depends on how you got it.
Záleží na tom, s kým jsi mluvila.
What matters is who you have been talking to.
Záleží na tom, co chcete.
It depends on what you want.
Takže vám záleží na tom, co se stane rononovi?
You care about what happens to ronon?
Co záleží na tom, co udělal?
What does it matter what he did?
Co záleží na tom, kolik sekund to bylo?
What's the difference how many seconds it was?
Co záleží na tom, jak dlouho nám to potrvá?
What's the difference how long it takes?
Ale také mi záleží na tom, co se stane vám.
But i also care about what happens to you.
Je mrtvá, záleží na tom?
She's dead. what does it matter?
Záleží na tom, kým jsi.
It depends on who you are.
Záleží na tom, jestli budeš ochotný odstoupit když se vrátí.
What matters is whether you will be willing to step down if he comes back.
Záleží na tom, jestli vás to semele.
What matters is whether you get lost in the fallout.
Proč záleží na tom, jak vypadá moje postel?
Why does it matter what my bed looks like?
Moc mi záleží na tom, co se s vámi děje.
I really care about what happens to you.
Záleží na tom, jak často se rozbije auto.
It depends on how often the car breaks down.
Máte příbuzný, kterejm záleží na tom, co je s vámi.
You got folks who care about what happens to you.
Záleží na tom, co si lidé myslí?
Does it matter what people think?
Záleží na tom, jak naložíš s penězma, který tím vyděláš.
What matters is what you do with the money from what's up there.
Záleží na tom, jak často ho používáš.
It depends on how frequently you use it.
Záleží na tom co dělám já, že?
What matters is what i do, right?
Záleží na tom, kdo bude oběť?
Does it matter who the victim is?

Výsledek: 210, Čas: 0.1037

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc