ZAJÍMALO BY MĚ DO ANGLIČTINY

Co je zajímalo by mě do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1775, Čas: 0.0955

Český-anglický slovník

Příklady použití Zajímalo By Mě ve větě a jejich překlady

Bože, zajímalo by mě, co to je.
God, i wonder what it is.
Ale zajímalo by mě, jak jste se o mně dozvěděl?
But i'm curious. how did you hear about me?
Jo, zajímalo by mě, kdo je poslal.
Yeah, i wonder who sent them.
Víš, zajímalo by mě, jestli byl spoutaný během převozu?
You know, i'm curious, was he cuffed during transport?
Ale zajímalo by mě, jaký byly ty rozhodující faktory.
I mean... but i would be interested to know what the dheiding factors were.
Oh, zajímalo by mě, jestli by nechtěli tebe?
Oh, i wonder if they would want you.
Mayo, zajímalo by mě, jestli věříš v boha.
Maya, i'm curious. do you believe in god?
Zajímalo by mě, co to je.
I would be interested to know what.
Víš, zajímalo by mě.
You know, i was wonderin', like.
Steve, zajímalo by mě, kde je ten pes.
Steve, i wonder where the little dog is.
Zajímalo by mě, jestli kapitán umí plavat.
I was wonderin' if that captain could swim.
Ah, zajímalo by mě, co se stalo.
Ah, i wondered what happened to you.
Promiňte, nechci vás pohoršit, ale zajímalo by mě.
Forgive me, i do not mean to be rude, but i'm curious.
Zajímalo by mě, jestli máš zařízení na vystopování řečeného signálu.
I would be interested to know if you had the capabilities to track said signal.
Ale zajímalo by mě, co si myslí tvůj protivník.
But i wonder what your opponent thinks.
Zajímalo by mě, proč je potřeba připojit další rodinu.
I am curious to know why you need to bring in another household.
Zajímalo by mě, jaké okolnosti k tomu mohly vést.
I'm curious as to what circumstances could possibly have led to that.
Zajímalo by mě, co ti trvalo tak dlouho.
I wondered what took you so long.
Zajímalo by mě, jak je peggy a dětem.
I wonder how peggy and the kids are.
Zajímalo by mě, kdo to sem právě přijel.
I was wonderin' who that gentleman was that just drove in over there.
Zajímalo by mě, zda víte o nějakých zprávách v médiích.
I would be interested to know whether you are aware of any media reports.
Zajímalo by mě, proč jste přišel.
I am curious why you came.
Zajímalo by mě... co si myslíte, že šlo dnes špatně?
I was curious... what do you think went wrong today?
Zajímalo by mě, jestli ví, kdo je otec, nebo byl.
I wonder if she would know who the father is... or was.
Zajímalo by mě, jestli to bolelo.
I wondered if it was painful.
Zajímalo by mě... je miranda lesba?
I'm curious... is miranda gay?
Zajímalo by mě, jestli to byl ten okamžik, na který čekal.
I wondered if this was the momnet he would been waiting for.
Zajímalo by mě.
Zajímalo by mě, kde jste sehnal moje číslo.
I am curious how you got my number.
Zajímalo by mě, jak by ike turner reagoval v zácpě.
I wonder how ike turner would react in traffic.

Výsledek: 1775, Čas: 0.0955

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc