ZAPOMEŇ NA TO DO ANGLIČTINY

Co je zapomeň na to do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 570, Čas: 0.0753

Český-anglický slovník

Příklady použití Zapomeň Na To ve větě a jejich překlady

Phoebe! zapomeň na to!
Phoebe, forget it, okay?
Zapomeň na to juliane, ne.
Forget it, julian, no.
Marshall a já mohu udělat, zapomeň na to.
Marshall and i can do it, forget it.
Jacobe, kam jdeš, zapomeň na to.
Jacob, god damn it, forget it.
Jsou mrtví, zapomeň na to.
They're dead, so forget it.
Víš co, zapomeň na to, tak mi nepomáhej.
You know what, forget it, just don't help me.
Ano, zapomeň na to yvette.
Yes, forget it, yvette.
Zapomeň na to, prosím, prosím.
Forget it, please.
Zapomeň na to, slyšíš?
Forget it, hear me?
Víš co, jackie? zapomeň na to.
You know what jackie, forget it.
Takže jsem mu řekla: zapomeň na to!
So i told him,' forget it,
Úplně to revolucionuje golfový klub... zapomeň na to.
It's gonna totally revolutionizethe golf club-- forget it.
Zapomeň na to, tracy.
Liz: forget it, tracy.
Jsou to jenom peníze, zapomeň na to.
It's only money, forget it.
Zapomeň na to, kim.
RALPH: forget it, kim.
Zapomeň na to, nechci to vědět.
Forget it, i don't want to know.
Zapomeň na to, mads, nikdy do toho nepůjde.
Forget it, mads, she will never go for it.
Tak víš co, zapomeň na to.
So, you know what, forget it.
Pak se vrať do hotelu a zapomeň na to.
Then go back to the hotel and stay there and forget it.
Zapomeň na to, byla to nehoda.
Forget it. it was an accident.
A copak to FUCKING zapomeň na to, KENNY BOY.
AND don't YOU FUCKING FORGET IT, KENNY BOY.
A jestli se bojíš, že narazíš na briana, zapomeň na to.
AND IF you're WORRIED ABOUT RUNNING INTO BRIAN, FORGET IT.
Jestli to nestihneš, zapomeň na to.
IF YOU can't MAKE IT, FORGET IT.
Pokud s námi zůstáváš jen z pocitu viny, zapomeň na to.
IF you're JUST STAYING WITH US OUT OF GUILT, FORGET IT.
Mami, zapomeň na to, prosím.
Mum, forget about it, please.
Zapomeň na to, půjdu dolů.
Forget about it, i will go downstairs.
Řekla jsem zapomeň na to.
I said' just forget it'.
Zapomeň na to.
Ne, zapomeň na to a přejdi rovnou na kouření jo?
No, forget that and just crack straight on with the blow job, eh?

Výsledek: 570, Čas: 0.0753

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc