ÚNOSCE DO NĚMČINY

Překlad Únosce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.0547

Příklady použití Únosce ve větě a jejich překlady

Entführer ( únosce , únosci , únoscích )
Cassidy znal svého únosce.
Cassidy seinen Entführer gekannt hat.
Tenhle únosce není jenom drzý je ďábelský.
Dieser Entführer ist nicht nur mutig, er ist teuflisch.
Kidnapper ( únosce , únosci )
Takže únosce musel vědět kde se bude tyler nacházet.
Also musste der Kidnapper wissen wo Tyler sein würde.
V číně únosce popravujou.
Kidnapper werden in China hingerichtet.
Jako kdybych byl druhořadej únosce.
Ich bin kein zweitklassiger Geiselnehmer.
Její únosce.
Ihr Geiselnehmer.
Jiné příklady vět
Náš mrtvý únosce je slepá ulička.
Unser toter Entführer ist eine Sackgasse.
Mám to. únosce je pořád v obchoďáku.
Hab's. Der Kidnapper ist immer noch im Einkaufszentrum.
Je možné že tento únosce.
Es ist möglich, dass dieser Entführer.
Takže sid nejdřív vyplatil únosce pak šel lustrovat účetnictví.
Sid bezahlte unter Waffendrohung einen Kidnapper und ging dann seine Unternehmensfinanzen überprüfen?
Tvůj únosce.
Euer Entführer.
Ale jsem si jist že únosce chce to co chce každý únosce.
Aber ich bin sicher, dass die Kidnapper haben wollen, was Kidnapper immer haben wollen.
Nixon se zlobí na palestinské únosce.
Nixon erbost über palästinensische Entführer.
Ale jsem si jist že únosce chce to co chce každý únosce.
Aber ich bin sicher, dass die Kidnapper haben wollen, was Kidnapper immer haben wollen.
Bjorn zná svého únosce.
Björn kennt seinen Entführer.
Protože on je náš únosce.
Weil er unser Entführer ist.
Že tam byl ještě někdo. spolupachatel únosce.
Dass da jemand anderes war, ein Komplize oder Kidnapper.
Neublížím ti ale já jsem únosce ty.
Ich werde dir nicht wehtun. Aber ich bin der Kidnapper.
Uvidíme jestli dokážu vypátrat o'fallonova únosce.
Mal sehen, ob ich O'Fallons Entführer einholen kann.
Myslíš že ten chlap na videu je aliin falešný únosce.
Du denkst, dass der Typ in dem Video Alis improvisierter Entführer ist?
Ty jsi únosce.
Du bist der Kidnapper.
Máme našeho únosce.
Wir haben unseren Entführer.
Ten muž je tvůj únosce.
Dieser Mann ist dein Kidnapper.
Rozhodně jde o únosce.
Es ist definitiv der Kidnapper.
Já nejsem únosce.
Ich bin kein Kidnapper,
Palte na únosce.
Feuert auf den Kidnapper.
Prezident je únosce!
Der Präsident ist der Kidnapper.
Já se omlouvám za ty únosce.
Ich entschuldige mich für die Kidnapper.
V americe máme únosce taky.
In Amerika gibt es auch Kidnapper.
Protože únosce mu nedal na vybranou.
Weil der Entführer ihm keine andere Wahl ließ.

Výsledek: 265, Čas: 0.0547

Viz také


ten únosce
dieser entführer kidnapper den flugzeugentführer
svého únosce
seinen entführer meinen entführer ihres entführers ihren geiselnehmer deinen entführer
její únosce
ihr entführer ihr geiselnehmer ihr kidnapper von ihrem entführer
je únosce
entführer zu sein ist die entführerin ist der kidnapper
tvůj únosce
dein kidnapper dein entführer euer entführer ihre entführerin

S Synonyma "únosce"


"Únosce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc