ÚNOSCI DO NĚMČINY

Překlad Únosci do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.062

Příklady použití Únosci ve větě a jejich překlady

Entführer ( únosce , únosci , únoscích )
Nebyli to únosci. ale umělci.
Es waren keine Entführer, sondern Künstler,
Mami moji únosci jsou tady.
Mom, meine Entführer sind da!
Kidnapper ( únosce , únosci )
Ti únosci chtějí výkupné.
Die Kidnapper wollen das Lösegeld.
Únosci míří na východ ve dvou malých autech.
Kidnapper fahren nach Osten in zwei Kleinwagen.
Die entführer ( únosce , únosci )
Únosci jsou číňané.
Die Entführer sind Chinesen.
Únosci jsou spoutáni uvnitř.
Die Entführer sind drin. Gefesselt.
Jiné příklady vět
Únosci jsou pořád ve východním křídle.
Geiselnehmer noch im Ostflügel.
Únosci si neberou trofeje.
Entführer nehmen keine Trophäen,
Byla jsem svými únosci vybrána abych přečetla tuto zprávu.
Ich wurde von meinen Entführern ausgewählt, um diese Nachricht vorzulesen.
Únosci jsou ve skutečnosti zachránci.
Kidnapper sind eigentlich Helden.
Ale naši únosci musí někde spát.
Aber unsere Entführer müssen irgendwo schlafen.
Jedou sem únosci ale já je předběhl.
Die Kidnapper kommen. Aber diesmal bin ich ihnen voraus.
Tihle únosci moc nevypadají že by měli nějaký plán.
Diese Entführer scheinen nicht wirklich einen Plan zu haben.
Jen se identifikuje se svými únosci.
Sie identifiziert sich mit ihren Entführern.
Po nějaké době se začnou sbližovat s únosci.
Sie fangen mit der Zeit an, ihren Entführern näher zu kommen.
Chytří únosci.
Clevere Entführer.
Podívejte se co dělají ti únosci.
Seht euch mal die Kidnapper an.
Oni nejsou únosci.
Das sind keine Entführer.
Jsme únosci. on je státní polda.
Ist dir klar, dass wir Kidnapper sind?
U dlouhodobě zadržených není neobvyklé že se spojí s únosci.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Langzeitgefangene mit ihren Entführern verbünden.
Jsme únosci.
Wir sind kidnapper!
Paní kampuschová jak se vám podařilo utéct vašemu únosci.
Frau Kampusch, wie ist es Ihnen gelungen, Ihrem Entführer zu entkommen?
Zbytek ukradeného pokladu byl nalezen na místě zločinu spolu se třemi únosci.
Der Rest der Barren befand sich am Tatort, zusammen mit 3 ehrgeizigen Entführern.
Poldové si budou hledět peněz čekat až si pro ně únosci přijdou.
Die Cops bleiben am Geld dran und warten, dass die Kidnapper es abholen.
Jak to myslíte rodina medicejských má dlouhou tradici s únosci nevyjednávat.
Die Medici-Familie hat eine lange Tradition, nicht mit Entführern zu verhandeln.
Svému únosci.
Von deinem kidnapper?
Eíoani nevyjednávají s únosci.
Die Chinesen verhandeln nicht mit Entführern.
Únosci jsou s vámi.
Sind die Geiselnehmer bei lhnen?
Všichni únosci byli sunnité.
Die Entführer waren allesamt Sunniten.
Vidí co její únosci udělali s jejím kamarádem.
Sie hat gesehen, was die Kidnapper ihrem Kameraden angetan haben.

Výsledek: 271, Čas: 0.062

Viz také


ti únosci
die kidnapper bei diesen entführern

"Únosci" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc