ÚPRAV DO NĚMČINY

Překlad Úprav do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0954

Příklady použití Úprav ve větě a jejich překlady

Änderungen ( změny , úpravy , pozměňovací návrhy )
Některé z navrhovaných úprav kromě toho vyvolávají otázky ohledně jejich zavádění do praxe.
Einige der vorgeschlagenen Änderungen werfen u. a. hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung Fragen auf.
Snažil jsem dosáhnout určitých úprav v oblasti kvót přidělovaných rozpočtovým výborem v této oblasti.
Ich habe daraufhin versucht, einige Änderungen an den Quotenzuteilungen des Haushaltsausschusses vorzunehmen.
Korrekturen ( opravy , úpravy , revize )
Nebojte pár mini úprav zimní krajina zas co nevidět poběží.
Keine Sorge, nur ein paar winzige Korrekturen und dein Winterzauber ist im Handumdrehen wieder einsatzbereit.
Pár posledních úprav pane.
ALFRED: Ein paar finale Korrekturen, Sir.
Der anpassungen ( opravy , úpravy , revize )
Stálá aktiva_BAR__BAR__BAR_ výsledky úprav b_BAR_ 808_BAR_ 895_BAR.
Anlagewerte _BAR_ _BAR_ _BAR_ Ergebnis der Anpassungen(b) _BAR_ 808 _BAR_ 895 _BAR.
Hmotná aktiva_BAR__BAR__BAR_ výsledky úprav b_BAR_ 27_BAR__BAR.
Sachanlagen _BAR_ _BAR_ _BAR_ Erbegnis der Anpassungen(b) _BAR_ 27 _BAR_ _BAR.
Jiné příklady vět
Kombinace úprav vozidla.
Kombinationen von Anpassungen des Fahrzeugs.
Bezpečnost účinnost těchto úprav intervalu mezi podáním dávek nebyly klinicky hodnoceny.
Die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Anpassungen der Dosierungsintervalle wurde nicht klinisch geprüft.
Bezpečnost účinnost úprav intervalu mezi podáním dávek nebyly klinicky hodnoceny.
Sicherheit und Wirksamkeit dieser Anpassungen der Dosierungsintervalle wurde nicht klinisch geprüft.
Bezpečnost účinnost úprav intervalu mezi podáním dávek nebyly klinicky hodnoceny.
Die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Anpassungen der Dosierungsintervalle wurde nicht klinisch geprüft.
Dobře udělal jsem pár úprav.
Okay, ich habe ihn etwas angepasst.
Proto potřebujeme řadu úprav.
Daher brauchen wir eine Reihe von Änderungen.
Takže... pár úprav pak 36 hodin magnetické rezonance.
Also... einige Anpassungen und 36 Stunden Kernspins später.
Technických úprav pro pozdržení uveřejnění důvěrných informací v souladu s odstavcem.
Den technischen Modalitäten für die Aufschiebung der Bekanntgabe von Insider-Informationen im Sinne von Absatz 2.
Úprav kterých si dlouho nikdo nevšiml.
Korrekturen, die lange überfällig waren.
Aktualizace nebo provedení technických úprav jednotného formuláře stanoveného v příloze.
Die Aktualisierung oder technischen Anpassungen des Formblatts im Anhang.
Toto posunutí podél těla štěrbinový kroužek během úprav.
Diese schieben Sie entlang den Körper Geschlitzter Ring bei Anpassung.
Proto by měl být stanoven mechanismus provádění technických úprav.
Daher sollte eine Regelung für technische Anpassungen vorgesehen werden.
Položky určené ke krytí veškerých úprav odměňování.
Mittel für etwaige Anpassungen der Dienstbezüge.
Byla požadována také určitá úroveň obchodních úprav pro prodeje původního výrobce zařízení OEM.
Ferner wurde eine Berichtigung für Unterschiede bei der Handelsstufe für OEM-Verkäufe beantragt.
Jsem si jistý že je to jen důsledek úprav dávkování vašich léků.
Das ist sicher nur das Ergebnis der Änderungen, die ich an Ihrer Dosierung gemacht habe.
Jak dlouho proces úprav v USA potrvá.
Wie lange wird die Anpassung in den USA dauern?
Zažehl jsem ten reaktor potřebuji už jenom pár úprav v jádře.
Der Reaktor läuft. Ich muss nur den Kern etwas anpassen.
Pomocí odpovídajících úprav musíme poskytnout všechny záruky tradičního obchodování.
Mit den entsprechenden Vorkehrungen müssen wir alle Sicherheiten des Handels in seiner traditionellen Form gewährleisten.
Žádoucí je harmonizace národních úprav této oblasti na úrovni celé evropské unie.
Für die in diesem Sektor notwendigen nationalen Bestimmungen ist eine europaweite Harmonisierung anzustrengen.
Vysvětlovala jsem přínos těchto úprav již několikrát ale poručík torresová se rozhodla mě ignorovat.
Ich erläuterte bereits, was diese Verbesserungen bringen, aber Lieutenant Torres ignorierte mich.
No ještě pár úprav. už to skoro máme.
Naja, nur noch ein paar Einstellungen, dann haben wir's fast.
Proto bude zítřejší hlasování o návrhu úprav tak důležité.
Deswegen ist die morgige Stimmabgabe über die eingebrachten Abänderungsentwürfe so wichtig.
Nicméně došlo k provedení několika úprav v souhrnu údajů o přípravku.
An der SPC wurden jedoch mehrere Änderungen vorgenommen.
Pár menších úprav.
Ein paar kleine Anpassungen, und.

Výsledek: 254, Čas: 0.0954

Viz také


pár úprav
paar änderungen vornehmen einige anpassungen etwas anpassen einiger veränderungen
úprav důchodů
anpassungen der versorgungsbezüge

"Úprav" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc