ÚPRAVA DO NĚMČINY

Překlad Úprava do Němčiny

Výsledek: 640, Čas: 0.0581

Příklady použití Úprava ve větě a jejich překlady

Úprava příloh doporučení k prozatímním osvědčením.
Anpassung der Anhänge und Empfehlungen für vorläufige Zeugnisse.
Úprava odměn.
Anpassung der Dienstbezüge.
Pro arktickou oblast prozatím nebyla přijata žádná úprava.
Bisher wurde keine Regelung auf den arktischen Raum angewendet.
Obecná úprava v pozměněném návrhu.
Generelle Regelung im geänderten Vorschlag.

Änderung

( změna , se mění , úpravu )
Úprava plánu pediatrického výzkumu.
Änderung eines pädiatrischen Prüfkonzepts.
Úprava zamítnuta.
Änderung abgewiesen.

Berichtigung

( oprava , úpravu , se opravuje )
Protože tato úprava byla provedena chybně byla úprava zrušena.
Da diese Berichtigung irrtümlich vorgenommen worden war, wurde sie zurückgenommen.
Úprava provedená v prozatímní fázi byla zrušena.
Die im Rahmen der vorläufigen Sachaufklärung vorgenommene Berichtigung wurde zurückgezogen.
Vážený pane předsedo toto je drobná úprava.
Herr Präsident! Es geht um eine kleinere Korrektur.
Byla to technická úprava.
Es war eine technische Korrektur.
Úprava tvorba grafů diagramů.
Bearbeiten von Ablaufplänen und Diagrammen.
Úprava fotek správa kolekcí.
Fotos bearbeiten und Fotoalben verwalten.
Jiné příklady vět
Úprava zůstatkové hodnoty_BAR_ 7320,00_BAR__BAR__BAR__BAR_ 7320,00_BAR.
Anpassung zu fortgeführten Anschaffungskosten _BAR_ 7320,00 _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 7320,00 _BAR.
Úprava splatnosti pohledávek.
Anpassung der Fälligkeit.
Jelikož však je španělská úprava v každém případě slučitelná se zněním čl.
Da aber die spanische Regelung jedenfalls mit dem Wortlaut des Art. 15 Abs.
Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě rozprava.
Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben Aussprache.
Úprava víceletého finančního rámce.
Anpassung des mehrjährige Finanzrahmens.
Úprava licenčního poplatku za UMTS francie.
Änderung von UMTS-Lizenzgebühren, Frankreich.
Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě rozprava.
Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben Debatte.
Úprava finančního výnosu_BAR_ -1,40_BAR.
Anpassung Finanzerträge _BAR_ -1,40 _BAR.
Oprava úprava nebo přebudování civilních letadel v rámci aktivního zušlechťovacího styku.
Die Ausbesserung, Änderung oder Umrüstung von zivilen Luftfahrzeugen im Rahmen der aktiven Veredelung.
Úprava dopravy uhelného průmyslu.
Änderung"Verkehr und Steinkohlenbergbau.
Jejich modernější úprava nová struktura obsahu umožňují uživatelům pohodlnější přístup k informacím.
Durch die modernere Gestaltung und die Umstrukturierung der Inhalte soll die Website benutzerfreundlicher werden.
Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben.
Úprava provozního výnosu_BAR_ 0,30_BAR.
Anpassung operative Erträge _BAR_ 0,30 _BAR.
Úprava za účelem množení;
Aufbereitung zum Zweck der Vermehrung.
Je to dlouho odkládaná úprava mého života.
Eine lang überfällige Änderung an meinem Leben.
Úprava e se nahrazuje tímto.
Anpassung e erhält folgende Fassung.
Tato úprava by měla být proto zachována 11.
Diese Regelung sollte daher beibehalten werden" 11.
Zachycování úprava sdílení snímků obrazovky.
Bildschirmfotos aufnehmen, bearbeiten und mit anderen teilen.

Výsledek: 640, Čas: 0.0581

"Úprava" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc