ÚPRAVA DÁVKOVÁNÍ DO NĚMČINY

Překlad Úprava dávkování do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 211, Čas: 0.0441

dosisanpassung (78) anpassung der dosierung (11) anpassung der dosis (11) dosis angepaßt (4)

Příklady použití Úprava dávkování ve větě a jejich překlady

Úprava dávkování u starších pacientů může být nezbytné dávku snížit.
Dosisanpassung Bei älteren Patienten kann eine Dosisverringerung erforderlich sein.
Úprava dávkování při neutropenii trombocytopenii.
Dosisanpassung bei Neutropenie und Thrombozytopenie.

Anpassung der dosierung

Při podávání daptomycinu pacientům s mírnou jaterní nedostatečností není nutná žádná úprava dávkování.
Die Anwendung von Daptomycin bei Patienten mit mittelschwerer Leberinsuffizienz erfordert keine Anpassung der Dosierung.
Poruchy funkce jater úprava dávkování není nutná.
Beeinträchtigte Leberfunktion Es ist keine Anpassung der Dosierung erforderlich.

Eine dosisanpassung

Úprava dávkování u starších jedinců není nutná.
Eine Dosisanpassung bei älteren Personen ist nicht erforderlich.
Úprava dávkování není nezbytná ani pro jeden léčivý přípravek.
Eine Dosisanpassung ist für keines dieser Arzneimittel erforderlich.

Eine anpassung der dosis

Úprava dávkování není nutná.
Eine Anpassung der Dosis ist nicht notwendig.
Starší pacienti úprava dávkování není potřebná.
Ältere Patienten Eine Anpassung der Dosis ist nicht erforderlich.

Dosisanpassungen

Může být potřebná úprava dávkování atorvastatinu viz souhrn údajů o přípravku pro atorvastatin.
Dosisanpassungen für Atorvastatin können notwendig werden siehe Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels für Atorvastatin.
Úprava dávkování pravastatinu může být nutná viz SPC pro pravastatin.
Dosisanpassungen für Pravastatin können notwendig werden siehe Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels für Pravastatin.
Jiné příklady vět
Úprava dávkování dle funkce ledvin.
Dosisanpassung entsprechend der Nierenfunktion.
Úprava dávkování při neutropenii nebo trombocytopenii.
Dosisanpassung bei Neutropenie oder Thrombozytopenie.
Úprava dávkování v průběhu léčby redukce dávkování přípravku mabthera není doporučena.
Dosisanpassung während der Behandlung Eine Dosisreduktion von MabThera wird nicht empfohlen.
Starší pacienti žádná specifická úprava dávkování není třeba.
Ältere Patienten Es ist keine spezifische Dosisanpassung notwendig.
Dávkování u pacientů se zhoršenou funkcí jater úprava dávkování není nutná.
Dosierung bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion Es ist keine Dosisanpassung erforderlich.
Není doporučena žádná úprava dávkování tenofoviru.
Für Tenofovir wird keine Dosisanpassung empfohlen.
Úprava dávkování není u starších pacientů potřeba.
Bei älteren Patienten ist keine Dosisanpassung erforderlich.
Monitorování lékových hladin úprava dávkování.
Therapieüberwachung und Dosisanpassung.
Proto není u pacientek s mírným až středně těžkým renálním poškozením nutná úprava dávkování.
Bei Patientinnen mit mäßig eingeschränkter Nierenfunktion ist daher keine Dosisanpassung nötig.
U těchto pacientů není nutná úprava dávkování viz bod.
Eine Anpassung der Dosierung ist nicht notwendig bei Patienten mit einem langsamen CYP2C9-Metabolismus siehe Abschnitt 5.2.
Starší pacienti úprava dávkování není nutná.
Ältere Patienten Eine Dosisanpassung ist nicht erforderlich.
Úprava dávkování u pacientů s renální insuficiencí viz níže.
Siehe unten zur Dosisanpassung bei Patienten mit Niereninsuffizienz.
U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování viz body.
Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen ist eine Dosisanpassung nicht erforderlich siehe Abschnitte 4.4 und 5.2.
Úprava dávkování přípravku INTELENCE není nutná.
Eine Dosisanpassung für INTELENCE ist nicht erforderlich.
Starší pacienti ≥ 65 let pro starší pacienty není nutná úprava dávkování.
Ältere Patienten(≥ 65 Jahre) Eine Dosisanpassung ist bei älteren Patienten nicht notwendig.
U pacientek trpících poruchou činnosti ledvin tedy není úprava dávkování nutná.
Eine Dosisanpassung ist bei Patientinnen mit Nierenfunktionsstörungen daher nicht erforderlich.
Úprava dávkování simvastatinu může být nutná viz SPC pro pravastatin.
Dosisanpassungen für Simvastatin können notwendig werden siehe Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels für Simvastatin.
Může být potřebná úprava dávkování atorvastatinu viz souhrn údajů o přípravku pro atorvastatin.
Dosisanpassungen für Atorvastatin können notwendig werden siehe Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels für Fachinformationen für Atorvastatin.
Úprava dávkování během léčby.
Dosiseinstellung während der Behandlung.
Pacienti s onemocněním jater úprava dávkování není nutná viz bod.
Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion Eine Dosisanpassung ist nicht erforderlich siehe Abschnitt 5.2.

Výsledek: 211, Čas: 0.0441

Viz také


není nutná úprava dávkování
ist keine dosisanpassung erforderlich ist eine dosisanpassung nicht erforderlich
není nutná žádná úprava dávkování
ist keine dosisanpassung erforderlich es sind keine dosisanpassungen erforderlich dosisanpassung ist nicht notwendig ist eine dosisanpassung nicht erforderlich
právní úprava
regelung rechtsvorschriften gesetzgebung
úprava dávky
dosisanpassung anpassung der dosierung dosisanpassungen
tato úprava
diese regelung diese anpassung diese berichtigung diese korrektur diese änderung
taková úprava
diese regelung solche anpassung
úpravy dávkování
dosisanpassung dosisanpassungen dosisanspassung anpassungen der dosierung
doporučeném dávkování
der empfohlenen dosierung der empfohlenen dosis dosierungsempfehlungen
dávkování způsob
dosierung , art
správné dávkování
korrekte dosierung richtige dosis die richtige dosierung ist
snížení dávkování
eine verringerung der dosierung dosisreduktion reduzierung der dosis dosissenkung

Slovo od slova překladem


úprava
- anpassung regelung änderung berichtigung
dávkování
- dosierung dosis

S Synonyma "úprava dávkování"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc