ČÍŇANY DO NĚMČINY

Překlad Číňany do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0943

Příklady použití Číňany ve větě a jejich překlady

Také přístup do laboratoře pět graduovaných studentů tři z nich číňany.
Und ein Labor mit fünf Studenten, mindestens drei davon Chinesisch.
Je dost brzo na číňany.
Ist noch viel zu früh für Chinesisch.
S kambodžany s číňany.
Gegen Kambodscha, gegen China.
Klidně půjdu s nabídkou za číňany.
Zum Teufel, wenn nötig, geh ich nach China.
Die chinesen
Číňany to štve.
Die Chinesen sind sauer darüber.
Máme rozjednanej další zdroj přes číňany.
Wir bekommen durch die Chinesen eine neue Quelle.
Jiné příklady vět
Libanonce araby číňany.
Libanesen, Araber, Chinesen.
Rusové nespolupracují američani s číňany si rozdělují zbytek.
Die Russen spielen nicht mit. Amerikaner und Chinesen teilen sich den Rest.
Víte když si to představím já nevidím číňany.
Wissen Sie, wenn ich mir das vorstelle, sehe ich keine Chinesen.
Je dost brzo na číňany.
Ist noch viel zu früh für Chinesisch.
Máme japanonce číňany.
Es gibt Japaner, Chinesen.
Což znamená že otázka dobrého vzezření je mezi číňany předmětem diskuzí.
Ob das mit gutem Aussehen gleichzusetzen ist, ist in China umstritten.
Jakmile je po mišimovi zabijte všechny číňany.
Sobald Mishima erledigt ist, töten Sie alle Chinesen.
Všechny číňany musí mrzet když přítel opouští naši zem.
Jeder Chinese muss heute traurig sein, denn ein Freund verlässt unser Land.
Takže můžeme jednat se sověty s číňany zvlášť.
Dann können wir mit den Chinesen und den Sowjets getrennt verhandeln.
Takže díky mikroblogům dokážeme mladé číňany pochopit lépe.
So können wir durch Microblogging die chinesische Jugend noch besser verstehen.
Myslíš s číňany nebo s walkerem.
Meinen Sie mit den Chinesen oder mit Walker?
Vy děláte s číňany.
Sie arbeiten mit den Chinesen.
Slyšel jsem že japonci bojují s číňany.
Ich habe gehört, die Japaner kämpfen gegen die Chinesen.
Nikdo tady nemá rád číňany.
Niemand mag hier einen Chinesen.
Tak jsem řekl gemmě ať to hodí na číňany.
Also habe ich Gemma gesagt, sie soll es auf die Chinesen schieben.
Máme skutečné nepřátele. rusy číňany.
Wir haben echte Feinde, die Russen, die Chinesen.
Hodně se tlachalo o yakavettovym spaní s číňany v posteli.
Es gibt eine Menge Geratter von Yakavetta im Bett mit den Chinesen.
Je načase uctít jingimův mongolský triumf nad číňany.
Es wird Zeit, Dschingims Triumph über die Chinesen zu ehren.
Odhalit čínská tajemství pro boj s číňany.
Chinesische Geheimnisse preisgeben, um die Chinesen zu bekämpfen.
Máš nějaký problém s číňany.
Du hast Ärger mit den Chinesen.
Pracovali s číňany.
Sie arbeiteten mit den Chinesen.
Vy děláte s číňany.
Sie arbeiten mit den Chinesen zusammen?
Na číňany který prevzali mou restauraci.
Und die Schlitzaugen, die jetzt mein Restaurant haben.
Nerozumíte že jsem bojovali s číňany 1000 let.
Verstehen Sie nicht, dass wir die Chinesen seit 1.000 Jahren bekämpfen?

Výsledek: 257, Čas: 0.0943

S Synonyma "číňany"


"Číňany" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc