ČELIST DO NĚMČINY

Překlad Čelist do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0692

Příklady použití Čelist ve větě a jejich překlady

Kiefer ( čelist , borovice , kiefer )
Má vykloubenou čelist.
Seine Kiefer sind ausgerenkt.
Hranatá čelist falešná skromnost.
Eckiger Kiefer, falsche Bescheidenheit.
Ale škrábnutá čelist by mohla být.
Aber ein eingekerbter Unterkiefer könnte es sein.
Široká čelist zuby daleko od sebe.
Breiter Unterkiefer, auseinander stehende Zähne.
Moje čelist je do pravého úhlu.
Mein Kinn ist rechtwinklig.
Mám něco o kapitánovi mccluskeym co zlomil mikovi čelist.
Hab mehr über Hauptmann McCluskey, erfahren, der Mikes Kinn brach.
Kieferknochen
Lidská čelist.
Ein menschlicher Kieferknochen.
Je to samsonova čelist.
Es ist Samsons Kieferknochen.
Der kiefer
Co čelist tvé matky.
Und der Kiefer deiner Mutter?
Čelist byla sevřená.
Der Kiefer war geklammert.
Den unterkiefer
Měli byste umístit čelist do té kostry.
Sie sollten den Unterkiefer in dem Skelett platzieren.
Někdo odstranil čelist z lebky.
Jemand entfernte den Unterkiefer vom Schädel.
Jiné příklady vět
Bolí mě čelist.
Mein Kiefer tut höllisch weh.
Nemůže čelist má úplně rozdrcenou.
Das kann sie nicht. Ihr Unterkiefer ist zerschmettert.
Odchlípnutá sítnice otřes mozku zlomená čelist teď zlomené zápěstí.
Netzhautablösung, Gehirnerschütterung, gebrochener Kiefer und nun ein gebrochenes Handgelenk.
Zrovna mu sešívají čelist.
Sein Kiefer wird gerade zusammengeflickt.
Možná zlomená čelist.
Möglicherweise einen gebrochenen Unterkiefer.
Nevím je jaksi pohledný. dobrá dlouhá úzká čelist.
Ich weiß nicht, er ist irgendwie hübsch, das ist ein schönes eckiges Kinn.
To máte skleněnou čelist?
Ist dein Kiefer aus Glas?
Vysoké části můžeme držet doporučených jednu třetinu délky s vyšší čelist.
Für einen hohen Teil können wir die empfohlene Länge ein Drittel mit einem größer Unterkiefer halten.
Sakra! asi jsem jí zlomil čelist!
Mist, ich glaube, ich habe ihren Kiefer gebrochen.
Zlomená žebra přeražená čelist.
Angebrochene Rippen und ein gebrochener Kiefer.
Jak vypadá moje čelist.
Wie sieht mein Kiefer aus?
Dutiny tvrdé patro jazyk čelist.
Nebenhöhlen, Vordergaumen, Zunge, Kiefer.
Uvolni čelist.
Entspann deinen Kiefer.
Zlomená čelist.
Gebrochener Kiefer.
Máme stejnou čelist.
Wir haben denselben Kiefer.
To naznačuje velmi silnou čelist.
Das bedeutet starke Kiefer.
Nos je zlomený čelist vypadá taky rozdrcená.
Die Nase ist gebrochen, der Kiefer sieht ebenfalls zerschmettert aus.
Dlouhá úzká čelist tak jako minulý rok.
Kantige Kinne sind so out.

Výsledek: 273, Čas: 0.0692

Viz také


zlomená čelist
gebrochener kiefer gebrochenen unterkiefer kiefer gebrochen
zlomenou čelist
gebrochenen kiefer kiefer gebrochen

S Synonyma "čelist"


"Čelist" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc