ČERSTVÝ VZDUCH DO NĚMČINY

Překlad Čerstvý Vzduch do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 275, Čas: 0.5214

frische luft (172) frischluft (7) frischer luft (3) frischen luft (3)

Příklady použití Čerstvý Vzduch ve větě a jejich překlady

Chci cítit čerstvý vzduch.
Ich möchte frische Luft spüren.
Má ráda čerstvý vzduch však víte.
Sie mag frische Luft, weißt du?
Frischluft ( vzduchu )
Můj kladkový systém na větrný pohon pomáhá vhánět do domu čerstvý vzduch.
Meine Wind betriebene Flaschenzugnlage versorgt das Haus mit Frischluft.
Reaguje na čerstvý vzduch který sem proudí.
Es reagiert auf die eintretende Frischluft.
Die frische luft ( vzduchu )
Běžte na čerstvý vzduch kupte si kšiltovku!
Gehen Sie an die frische Luft, und kaufen Sie sich einen Hut.
Čerstvý vzduch mi dělá dobře.
Die frische Luft tut mir gut.
Die frischluft ( vzduchu )
Říkal jsem si že čerstvý vzduch mu udělá dobře. ahoj.
Ich dachte, die frischluft würde ihm gut tun, Schatz.
S těmito třemi rostlinami si můžete sami vypěstovat veškerý potřebný čerstvý vzduch.
Mit diesen drei Pflanzen können Sie all die Frischluft erzeugen, die Sie brauchen.
Jiné příklady vět
Odpočinek čerstvý vzduch.
Frische Luft, Erholung.
Jsi v lese čerstvý vzduch je všude kolem.
Du bist mitten im Wald. Du bist umgeben von frischer Luft.
Čerstvý vzduch dělá s johnsonem zázraky.
Frische Luft vollbringt Wunder bei einem Pimmel.
Na čerstvý vzduch jsem čekal pět let.
Ich wartete fünf Jahre auf den Duft frischer Luft.
Potřebuješ čerstvý vzduch.
Du brauchst Frischluft.
Čerstvý vzduch čistou vodu... príma akustiku.
Frische Luft, sauberes Wasser und eine Wahnsinnsakustik!
Hodina tam venku. déšť květiny ten zasraný čerstvý vzduch.
Eine Stunde draußen, im Regen, mit Blumen und verdammter frischer Luft.
Potřebuju čerstvý vzduch sklenici vody měkký polštář.
Ich brauch frische Luft, ein Glas Wasser und ein Kuschelkissen.
Čerstvý vzduch.
Frische Luft.
Čerstvý vzduch vám udělá dobře.
Frische Luft wird Ihnen gut tun.
Je tady čerstvý vzduch.
Schöne frische Luft hier.
Má rád čerstvý vzduch.
Er mag frische Luft.
Čerstvý vzduch stromy.
Bäume, frische Luft.
Potřebovala jsem čerstvý vzduch.
Ich brauchte frische Luft.
Mám ústavní právo dýchat čerstvý vzduch.
Ich habe ein gesetzmäßiges Recht, frische Luft zu atmen.
Potřeboval jsem trochu prostoru čerstvý vzduch.
Ich brauchte nur etwas Raum und frische Luft.
Čerstvý vzduch probouzení se za zpěvu ptáků.
Die frische Luft, zum Geräusch der singenden Vögel aufzuwachen.
Čerstvý vzduch.
Die frische Luft.
Čerstvý vzduch ti udělá dobře.
Die frische Luft wird dir guttun.
Jdu na čerstvý vzduch.
Ich geh an die frische Luft.
Proč se raději nejdou projít na čerstvý vzduch.
Die sollten lieber lange Spaziergänge an der frischen Luft machen.
Alespoň se dostanu ven na čerstvý vzduch.
Immerhin ist man dabei an der frischen Luft.

Výsledek: 275, Čas: 0.5214

Viz také


čerstvý vzduch ti udělá dobře
frische luft wird dir gut tun die frische luft wird dir guttun die meeresluft wird dir guttun
tak čerstvý
so frisch das ist eine frische so neu
úplně čerstvý
ein ganz frischer ganz frische
máme čerstvý
haben wir frischen wir haben einen neuen
čerstvej vzduch
frische luft wegen der frischen luft
žádný vzduch
keine luft keinen sauerstoff keinerlei luft
vzduch voda
luft , wasser

Slovo od slova překladem


"Čerstvý vzduch" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc