ŘÍKEJ MI DO NĚMČINY

Překlad Říkej Mi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.0897

nenn mich (154) nennen sie mich (45) sagen sie (4) ich heiße (4) sag (3) du kannst mich (3)

Příklady použití Říkej Mi ve větě a jejich překlady

Nenn mich
Říkej mi buddy.
Nenn mich Buddy.
Ale říkej mi jak chceš.
Aber nenn mich, wie du willst.
Říkej mi monty.
Říkej mi duch.
Nennen Sie mich den Geist.
Sagen sie
Prosím říkej mi dereku.
Bitte, sagen Sie Derek.
Říkej mi jak chceš.
Sagen Sie, was Sie wollen.
Ich heiße
Říkej mi bobe.
Ich heiße Bob.
Říkej mi pablo.
Ich heiße Pablo.
Sag
Prosím říkej mi truvy.
Bitte, sag doch Truvy.
Říkej mi leigh anne nebo mami nebo téměř jakkoli jinak.
Sag"Leigh Anne" oder"Mama" oder sonst was.
Du kannst mich
Říkej mi azíme.
Du kannst mich Azeem nennen.
Říkej mi mým čínským jménem. man yan.
Du kannst mich auch mit meinem chinesischen Namen anreden.
Jiné příklady vět
Ale říkej mi prostě peer.
Aber nenn mich einfach Peer.
Říkej mi liz.
Nennen Sie mich Liz.
Říkej mi pane.
Nenn mich Sir.
Říkej mi bobe.
Sagen Sie Bob.
Říkej mi danny.
Nennen Sie mich Danny.
Říkej mi debbie.
Nenn mich Debbie.
Říkej mi babčo.
Nennen sie mich Bubby.
Říkej mi benjamine mimochodem.
Ich heiße übrigens Benjamin.
Říkej mi hrome.
Nenn mich Donnerknall.
Říkej mi scotty.
Sagen Sie"Scotty.
Říkej mi andy.
Ich heiße Andy.
Říkej mi denholm!
Nennen Sie mich Denholm.- Gut!
Říkej mi buck.
Nenn mich Buck.
Říkej mi miláčku.
Sag Liebling.
Říkej mi misato.
Du kannst mich Misato nennen.
Říkej mi caleb.
Nenn mich Caleb.
Říkej mi natalie.
Nennen Sie mich Natalie.
Říkej mi viktor.
Nennen Sie mich Victor.

Výsledek: 271, Čas: 0.0897

Viz také


prosím říkej mi
bitte , nenn mich bitte nennen sie mich bitte , sagen sie bitte , sag
říkej
nenn sie du sagst ihr
říkej si co chceš
sag was du willst du kannst sagen , was du willst sie sagen , was wir sollen du sagst das immer wieder

Slovo od slova překladem


S Synonyma "říkej mi"


"Říkej mi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc