ŠANCÍ DO NĚMČINY

Překlad Šancí do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.1768

Příklady použití Šancí ve větě a jejich překlady

Chance ( šanci , příležitost , možnost )
Naší jedinou šancí jsou levharti.
Unsere einzige Chance ist der Leopard.
Věděli jsme že naší nejlepší šancí je najít ho dříve než on najde tebe.
Wir wussten unsere beste Chance war ihn zu finden, bevor er dich findet.
Gelegenheiten ( příležitostech , možnosti , šance )
Měla jsi tolik šancí zabít mě.
Ihr hattet so viele Gelegenheiten, mich zu töten.
Kolik šancí už bůh měl na to aby nám pomohl.
Wie viele... wie viele Gelegenheiten hat Gott, um diese Pinata zu knacken?
Möglichkeit ( možnost , způsob , příležitost )
Je také nejlepší šancí jak zjistit kdo zabil mé rodiče.
Sie ist aber auch die beste Möglichkeit, den Mörder meiner Eltern zu finden.
V tuto chvíli jste naší nejlepší šancí vy.
Im Moment sind Sie unsere beste Möglichkeit.
Jiné příklady vět
Nejlepší šancí k čemu.
Beste Chance wofür?
Kolik šancí dostala pam.
Wie viele Chancen bekam Pam?
Myslela jsem že bude tolik šancí.
Ich dachte, es gäbe noch so viele Gelegenheiten.
Jeho jedinou šancí bylo pojištění.
Seine einzige Chance war die Versicherung.
Měl jsi spoustu šancí se zdejchnout.
Du hattest genug Chancen, um zu verschwinden.
Je pro ekonomiku imigrace zátěží nebo šancí.
Ist Immigration Last oder Chance für die Wirtschaft?
Hodně šancí jak nebejt debil.
Viele Chancen, kein Arsch zu sein.
Jenom s nekonečně malou šancí trvalého poškození páteře.
Mit derwinzigen Chance einer Querschnittslähmung.
Je naší nejlepší šancí jak zachránit tvoje dítě.
Sie ist unsere beste Chance, dein Kind zu retten.
Kolik šancí jsme ti dali.
Wie viele Chancen haben wir dir gegeben?
Vole měl jsem víc šancí než si zasloužím.
Alter, ich hatte mehr Chancen, als ich verdiene.
Jeho nevětší šancí je aiyana pane.
Seine beste Chance ist Ayiana.
Země druhých šancí.
Das Land der zweiten Chancen.
Naší jedinou šancí proti mount weather je bojovat společně.
Unsere einzige Chance gegen Mount Weather ist, wenn wir zusammen kämpfen.
Nemůžu vám lhát co se týče vašich šancí. ale.
Ich kann nicht lügen, was Ihre Chancen angeht, aber.
Tato nabídka je tvou poslední šancí na spásu.
Dieses Angebot ist deine letzte Chance auf Erlösung.
Každý den je transplantace orgánu poslední šancí na záchranu života pro tisíce lidí.
Eine Organtransplantation ist täglich für tausende Menschen die letzte Chance auf Leben.
Máme ještě 130 šancí vyhrát.
Wir haben ja noch 130 Chancen auf Gewinn,
Člověk dostane v životě jen pár šancí.
Ein Mann bekommt im Leben nur ein paar Chancen.
Čekání bylo mou jedinou šancí.
Warten war meine einzige Chance.
Byli jste mou poslední šancí.
Sie waren meine letzte Chance.
Zajišťováním nových příležitostí ke vzdělávání chceme našim občanům nabídnout více šancí.
Mit der Bereitstellung neuer Lernangebote wollen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern mehr Chancen bieten.
Právě teď je miko naší jedinou šancí.
Im Augenblick...- ist Miko unsere einzige Chance.
Nebyl by si vědom své síly svých šancí!
Es ware sich nicht seiner Kraft und seiner Chancen bewusst!

Výsledek: 264, Čas: 0.1768

Viz také


"Šancí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc