ŠEKY DO NĚMČINY

Překlad Šeky do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0865

Příklady použití Šeky ve větě a jejich překlady

šeky jsou svázaný na úřadě.
Mein Scheck ist noch beim Schadensbüro.
Ehm jsem právník který má na starosti neproplacené šeky od FE construction.
Oh, ich bin Anwältin und gehe einem nicht eingelösten Scheck nach von F und E Construction.
Checks
Šeky neberu. pouze za hotové.
Keine Checks, nur Bargeld.
Vaše šeky už nemůžeme přijímat.
Wir können Ihre Checks nicht mehr annehmen.
Tady jsou vaše šeky.
Hier sind eure Gehaltsschecks.
Já nedostávám žádný šeky.
Ich bekomme keinerlei Gehaltsschecks.
Jiné příklady vět
To jsou šeky vystavené na wexlera.
Diese Schecks sind auf Wexler ausgestellt.
Šeky kluci.
Schecks, Jungs.
Jsou to šeky od otcových známých.
Das sind Schecks von Freunden meines Vaters.
Nejsi tu pro to abys předal šeky nebo ulehčoval přechod.
Sie sind nicht hier, um Checks abzuliefern oder um geschmeidige Übergänge zu gewährleisten.
Pošli jim šeky z kalifornie.
Schick ihnen Schecks aus Kalifornien.
Proplácíte šeky.
Tauschen Sie Schecks ein?
Falešní šeky ukradené kreditky.
Ungedeckte Checks, geklaute Kreditkarten.
Co dostanu za šeky.
Was bringen mir diese Checks.
Kreditka šeky.
Kreditkarten, Schecks.
Tony ty přece šeky bereš.
Tony, nimmst du'n scheck?
Neberete kreditky ani šeky.
Sie nehmen weder Karte noch Scheck.
Musím podepsat nějaké šeky.
Ich muss ein paar Checks unterzeichnen.
Posíláme jí šeky.
Wir schicken ihr Schecks.
To jsou zrušené šeky.
Das sind stornierte Schecks.
Stormtroopeři nevypisují šeky.
Stormtroopers schreiben keine Schecks.
Hotovost šeky.
Bargeld, Schecks.
No já jsem měl jenom cestovní šeky.
Nun, ich hatte nur Traveler's Schecks.
Tohle jsou neproplacený šeky.
Das sind ungültige Schecks.
Je mi líto žádné šeky žádná hotovost.
Tut mir Leid, keine Schecks, kein Bargeld.
Psací stroj šeky.
Die Schreibmaschine und Schecks.
Žádný šeky.
Keine Schecks.
Dva šeky.
Zwei Schecks.
Měli jste proplacené šeky.
Sie hatten stornierte Schecks.
Ne neberu šeky.
Nein, ich nehme keine Schecks.

Výsledek: 257, Čas: 0.0865

Viz také


cestovní šeky
reiseschecks traveler's schecks travellerschecks

S Synonyma "šeky"


"Šeky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc