ŠLAPKA DO NĚMČINY

Překlad Šlapka do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.1716

Příklady použití Šlapka ve větě a jejich překlady

Nutte ( šlapka , děvka , kurva )
Ale hubená šlapka.
Aber ein schlanke Nutte.
Říkal jsem že je to zasraná šlapka.
Sie ist'ne nutte.
Hure ( děvka , kurva , děvko )
Šlapka zavražděná v hollywoodu.
Hure in Hollywood getötet.
Jsi jediná šlapka co znám která umí naladit piano.
Du bist die einzige Hure, die ich kenne, die ein Klavier stimmen kann.
Schlampe ( děvka , děvko , mrcha )
Operace šlapka byla ukončena.
Operation Schlampe wurde beendet.
Ty seš největší šlapka ze školy.
Und du bist die größte Schlampe auf der High School.
Eine nutte ( děvka , děvko , mrcha )
Ona je šlapka že jo.
Sie ist eine Nutte, oder?
Šlapka se skrytou hloubkou.
Eine Nutte mit verborgenem Tiefgang?
Jiné příklady vět
Já nejsem šlapka.
Ich bin keine Nutte.
Stará vyklepaná šlapka ho vyměnila za pintu.
Eine klapprige alte Hure hat es für ein Bier getauscht.
Doufám že to není další mrtvá šlapka.
Hoffentlich nicht wieder eine tote Nutte.
Vypadáš jak bezďácká šlapka.
Du siehst aus wie eine obdachlose Nutte.
Becky jako šlapka tomu nevěřím.
Becky als Hure, das glaube ich irgendwie nicht.
Hej ta šlapka byla něcí dcera byla taky něčí matka.
Hey, diese Hure war jemandes Tochter und sie war auch jemandes Mutter.
Prosím tě není to šlapka.
Silk! Sie ist keine Nutte.
Mrtvá šlapka.
Eine tote Hure.
Další šlapka.
Eine weitere Hure.
Já nejsem šlapka.
Ich bin keine Hure.
Ty ta tvoje šlapka.
Sie und Ihre Hure.
Asi nějaká hloupá šlapka.
Wahrscheinlich irgendeine dumme Hure.
Gogo zní jak pařížská šlapka.
Gogo klingt nach einer Pariser Hure.
Nejsem šlapka murray.
Ich bin keine Hure, Murray.
Ne šlapka vejde do baru.
Nein, eine Nutte geht in eine Bar.
Ne šlapka šlapko.
Nicht"die schlampe","Duschlampe"!
Šlapka která pro tebe pracovala.
Eine Hure, die für dich gearbeitet hat.
Je to šlapka ví jak tě vyfiknout.
Nutten wissen, was gut aussieht.
Jak víš že je to šlapka.
Woher weißt du, dass sie eine Nutte ist?
Nebudu pak jak šlapka.
Bin ich dann nicht eine schlampe?
Jak to myslíte? je to šlapka.
Was meinen Sie, dass sie eine Nutte ist?
Je to jen šlapka.
Das ist bloß eine Nutte.

Výsledek: 266, Čas: 0.1716

"Šlapka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc