ŽÁDNÝ DŮVOD DO NĚMČINY

Překlad Žádný Důvod do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.091

kein grund (22) keinen grund (155) keinen anlass (7) keine gründe (4)

Příklady použití Žádný Důvod ve větě a jejich překlady

Žádný důvod k panice.
Kein Grund zur Panik.
Ellen není žádný důvod zbytečně zbrkle reagovat.
Ellen, es besteht kein Grund, das zu überstürzen.
Keinen anlass
Žádný důvod.
Keinen anlass?
Nemá žádný důvod se mnou mluvit.
Er hat keinen Anlass mit mir zu sprechen.
Jiné příklady vět
Žádný důvod k obavám.
Keinen Grund zur Sorge.
Oni jen neměli žádný důvod aby zemřeli.
Nur sie hatten keinen Grund zu sterben.
Ale tím mu nedáváš žádný důvod aby nám pomohl.
Aber du gibst ihm keinen Grund, uns zu helfen.
Ani zde nedává minulost žádný důvod k optimismu.
Auch hier gibt die Geschichte keinen Anlass zum Optimismus.
Žádný důvod.
Keinen Grund.
Není vůbec žádný důvod mě zastavovat.
Es gibt absolut keinen Grund, mich aufzuhalten.
Není žádný důvod k panice.
Es besteht kein Grund zur Besorgnis.
Nemám žádný důvod odejít.
Ich hatte keinen Grund zu gehen.
Žádný důvod k poplachu.
Kein Grund für einen Alarm.
Žádný důvod k poplachu ne ne.
Kein Grund zur Aufregung, nein, nein.
Nevidím žádný důvod ke konfliktům.
Ich sehe keinen Grund für einen Konflikt.
Nemáte žádný důvod držet mého klienta.
Sie haben keinen Grund, meinen Mandanten festzuhalten.
Není žádný důvod k panice.
Es besteht kein Grund zur Panik.
Nedej jim žádný důvod aby si na tobě zasedli.
Gib ihr keinen Grund, sich auf dich einzuschießen.
Žádný důvod ke znepokojení že.
Kein Grund zur Sorge. Oder?
Není žádný důvod k poplachu.
Es besteht kein Grund zur Aufregung.
Nemáte žádný důvod zůstat.
Sie haben keinen Grund zu bleiben.
Neexistuje žádný důvod být nervózní.
Kein Grund, nervös zu sein.
Ale nemám žádný důvod vám věřit.
Doch ich habe keinen Grund, Ihnen zu vertrauen.
Žádný důvod k radosti.
Kein Grund zur Freude.
Opravdu není žádný důvod k obavám.
Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge.
Žádný důvod k obavám doufám.
Kein Grund zur Besorgnis, hoffe ich.
Nemáte žádný důvod mi věřit.
Sie haben keinen Grund mir zu vertrauen.
Takže žádný důvod ke starostem.
Also kein Grund zur Besorgniss?
Žádný důvod neexistuje tati.
Es gibt keinen Grund, Dad.
Nevím žádný důvod mě nenapadá.
Keine Ahnung. Mir fällt kein Grund ein.

Výsledek: 256, Čas: 0.091

Slovo od slova překladem


"Žádný důvod" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc