ŽENICH DO NĚMČINY

Překlad Ženich do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.1855

Příklady použití Ženich ve větě a jejich překlady

Der bräutigam
Nepřináší to neštěstí když ženich vidí nevěstiny šaty.
Bringt es nicht Pech, wenn der Bräutigam das Kleid vorher sieht?
Ženich je nervózní.
Der Bräutigam ist nervös.
Ein bräutigam
Jo není lehké být netvor když chceš být ženich.
Ja, es ist nicht leicht, ein Biest zu sein,- wenn du lieber ein Bräutigam wärst.
Cítím se jako ženich.
Ich fühle mich wie ein Bräutigam.
Und der bräutigam
No říká se nevěsta ženich vypustí tucet bílých holubic.
Gut, da steht,"Die braut und der Bräutigam lassen ein Dutzend weiße Tauben frei.
Možná byla nevěsta zamýšleným cílem ženich se jen postavil do cesty.
Vielleicht war die Braut das eigentliche Ziel und der Bräutigam stand nur im Weg.
Und bräutigam
Nevěsta ženich budou držet klacek.
Braut und Bräutigam halten eh nur die Stange.
Der bräutigam und
Bůh je ženich lidská duše nevěsta.
Gott ist der Bräutigam und der Geist der Menschen ist die Braut.
Nevěsta ženich anděl.
Die Braut, der Bräutigam und die Engel.
Jiné příklady vět
Řekl to princ také můj ženich.
So sagt der Prinz und mein Bräutigam auch.
Myslím že oba víme co by řekl ženich že.
Ich denke wir wissen beide was der Bräutigam sagen würde, nicht wahr?
Ženich je můj nejlepší přítel z dětství.
Der Bräutigam ist mein bester Freund aus Kindertagen.
Budoucí ženich.
Den Bräutigam in spe.
Ženich již políbil nevěstu.
Der Bräutigam küsst schon die Braut.
Ženich je tady.
Der Bräutigam ist hier.
Ženich hledá svou nevěstu.
Der Bräutigam sucht seine Braut.
Ženich nesmí vidět nevěstu.
Der Bräutigam kann nicht sehen, die Braut.
Ženich prosím zadejte!
Der Bräutigam, geben Sie bitte!
Ženich přijde sem.
Der Bräutigam kommt hierhin.
Nick tohle je ženich steve.
Nick, und das ist der Bräutigam, Steven.
Vždyť jsem ženich.
Ich bin doch der Bräutigam.
Jen dělám to co by měl ženich dělat.
Ich tue nur, was ein Bräutigam tun sollte.
Já nejsem ženich.
Ich bin nicht der Bräutigam.
Dělá to co chce ženich.
Er tut was der Bräutigam möchte.
Ženich se občas potřebuje uvolnit.
Auch ein Bräutigam muss mal Druck ablassen.
Navzdory tomu že ženich měl světelný meč to byla hezká svatba.
Trotz der Tatsache, dass die Trauzeugen Lichtschwerter tragen, war es eine sehr schöne Hochzeit.
To je ženich.
Ist das der bräutigam?
Ženich přijede na bílém koni.
Der Bräutigam kommt auf einem Schimmel angeritten.
Ženich ty idiote.
Der Bräutigam, du Idiot!
Jsi jako sexy ženich teplej kamarád v jednom.
Du bist wie ein heißer Bräutigam und ein schwuler bester Freund in einem.

Výsledek: 260, Čas: 0.1855

Viz také


je ženich
ist der bräutigam ist im brautgemach

"Ženich" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc