ŽIJI DO NĚMČINY

Překlad Žiji do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.104

Příklady použití Žiji ve větě a jejich překlady

Žiji pro pomstu.
Ich lebe für die Rache.
Žiji zde pro vás v bohu!
Ich lebe hier für Sie, in Gott!
Žiji na místě zvaném city island je to stará rybářská vesnice.
Ich wohne an einem Ort namens City Island. Das ist ein altes Fischerdorf.
Žiji tady se strýčkem.
Ich wohne hier mit meinem Onkel.
Jiné příklady vět
Žiji teď v new yorku.
Ich lebe jetzt in New York.
Žiji svůj život ve stínu.
Ich lebte mein Leben jenseits vom Licht.
Žiji z té energie.
Ich lebe von dieser Energie.
Žiji jako zvíře.
Ich lebte wie ein Tier.
Žiji jen míli odtud.
Ich wohne nur eine Meile entfernt.
Jak žiji koho jsem si vzal.
Wie ich lebte, wen ich heiratete.
Žiji v irsku zastupuji dublin který leží na východním pobřeží irska.
Ich lebe in Irland, ich vertrete Dublin, das an der Ostküste Irlands liegt.
Žiji ted v new yorku.
Ich wohne jetzt in New York.
Žiji v itálii ale jsem portugalka.
Ich lebe in Italien, aber ich bin Portugiesin.
Žiji v lipsku německém městě.
Ich wohne in Leipzig. Deutsche Stadt.
Žiji jenom pro tebe.
Ich lebe nur für Dich.
Žiji v lipsku.
Ich wohne in Leipzig.
Žiji v západní 60 půl bloku od central parku.
Ich wohne in der 67. Straße West, nicht weit vom Central Park.
Žiji jen pro ni ... myslím jen na ni.
Ich lebe nur für sie. Meine Gedanken sind nur bei ihr.
Žiji v afghánistánu v kábulu fotím pro noviny.
Ich wohne in Kabul, Afghanistan. Ich bin Pressefotograf.
Žiji v domě delamarových.
Ich lebe im Haus der Delamars.
Žiji ve městě zvaném naděje.
Ich lebe in einer Stadt namens Hoffnung.
Žiji sama v mém sousedství došlo k několika vloupačkám.
Ich wohne alleine und in meiner Gegend gab es ein paar Einbrüche.
Žiji v montauku.
Ich lebe in Montauk.
Žiji v opravdovém světě.
Ich wohne in der realen Welt.
Žiji v new yorku ale stěhuji se odtud pryč.
Ich wohne in New York, aber ich ziehe da weg.
Žiji ve světě zlatých rybek.
Ich lebe in einer Welt voller Goldfische.
Žiji tam.
Ich lebe dort.
Žiji tady.
Ich wohne hier.
Žiji tady se svojí partnerkou modelkou mojí družkou.
Ich wohne hier mit meiner Freundin, ein Modell, meine Lebensgefährtin.
Žiji pro tvé dotyky.
Ich lebe für deine Berührung.

Výsledek: 257, Čas: 0.104

"Žiji" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc