ŽIVOBYTÍ DO NĚMČINY

Překlad Živobytí do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0826

Příklady použití Živobytí ve větě a jejich překlady

Lebensunterhalt ( živobytí , obživu , se živí )
Ovšem. závisí na tom naše živobytí.
Ja, unserer Lebensunterhalt hängt davon ab!
Tvář johnnyho kanea je jeho živobytí stejně jako chirurgova ruka.
Johnny Kanes Gesicht ist sein Lebensunterhalt, genau wie die Hand für die Chirurgin.
Leben ( život , žít , naživu )
Miliony lidí kteří si poctivě vydělávají každodenní prací na živobytí chtějí zásadní změnu.
Millionen Menschen, die von ehrlicher Tagesarbeit leben, wollen eine grundlegende Veränderung.
Letos se snažím vydělat si na živobytí.
Dieses Jahr versuche ich nur zu leben.
Lebensgrundlage ( živobytí , obživy )
Sebral mi moje živobytí... sunainu.
Weil er mir meine Lebensgrundlage nahm... und meine Sunaina.
Máš tady moje živobytí.
Meine Lebensgrundlage ist da drinnen.
Existenz ( existence , existuje , život )
Ale ona je moje živobytí můj věrný společník.
Sie ist meine Existenz, meine treueste Gefährtin.
Jestli se o mé chybě dozvědí přijdu o své živobytí.
Wenn sie hiervon erfahren, verliere ich meine Existenz.
Geld ( peníze , prachy , hotovost )
Je to moje živobytí.
Ich verdiene nur mein Geld.
Ale bylo to poctivé živobytí.
Es war ehrlich verdientes Geld.
Jiné příklady vět
Tohle je mé živobytí.
Das ist mein Lebensunterhalt.
Zajišťuje nám dobré živobytí.
Schenkte uns ein gutes Leben.
Je to tvé živobytí.
Es ist dein Lebensunterhalt.
Je to mý živobytí!
Das ist mein Lebensunterhalt,
Ten podnik je moje živobytí!
Das ist meine existenzgrundlage!
Neměl jsem ti zajistit dobré živobytí.
Ich wollte dir ein gutes Leben bieten.
Hlavně už začni ničit něco jinýho než moje živobytí.
Fall über was anderes her als über meine Lebensgrundlage.
Moji zákazníci jsou mý živobytí.
Die Gäste sind mein Lebensunterhalt.
Pokusila se zničit mé živobytí.
Sie hat versucht, meine Lebensgrundlage zu vernichten.
Služ jí dobře. budeš mít dobré živobytí.
Diene ihr gut und du wirst ein schönes Leben haben.
O moje živobytí.
Meine Existenz.
Ostatní by přišly o svá živobytí.
Andere werden ihre Existenz verlieren.
Když válka skončí vrací se k poctivému živobytí.
Als die Welt gerettet war, gingen sie ihrem ganz normalen Leben nach.
Je to naše živobytí.
Es ist unsere Lebensgrundlage.
Oheň je naše živobytí.
Feuer ist unser Lebensunterhalt.
Je to elizabeth která si musí zabezpečit své živobytí.
Elizabeth muss für ihr Auskommen sorgen.
Takhle si vydělávám na živobytí.
So verdiene ich mein Geld.
Miku vždyť jde o živobytí nás všech.
Wir reden hier von unser aller Leben.
Pouze jsem kompenzoval své náklady na tvé vzdělání živobytí. vše podle práva.
Ich wurde entschädigt für Eure Ausbildung und Unterhalt.
Ohrožuje naše živobytí.
Sie bedroht unsere Lebensgrundlage.

Výsledek: 274, Čas: 0.0826

Viz také


své živobytí
ihren lebensunterhalt meine existenz meinen lebensunterhalt ihr auskommen ihre existenzgrundlagen
je moje živobytí
ist mein job ist mein lebensunterhalt ist meine existenzgrundlage ist meine existenz ist mein geschäft

"Živobytí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc