ŽIVOT DO NĚMČINY

Překlad Život do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 36682, Čas: 0.0615

Příklady použití Život ve větě a jejich překlady

Leben ( život , žít , naživu )
Pověry ovládly goldin život.
Goldas Leben ist vom Aberglauben bestimmt.
Ale můj život je teď příliš komplikovaný.
Aber mein Leben ist zurzeit viel zu kompliziert.
Jiné příklady vět
Jeho život nebo jeho žena.
Seines Lebens oder seines Weibes?
Položím za tebe život.
Mein Leben für dich.
Proto byla vybrána aby se na ní založil nový život.
Deshalb wurde er für die Gründung neuen Lebens ausgewählt.
Zde je život věčný.
Hier lebt man für immer.
Máš jen jeden život claire.
Man lebt nur einmal, Claire.
Svůj život žiju podle bible svého svědomí.
Und ich lebe mein Leben nach der Bibel und meinem Gewissen.
Položím za něj život.
Mein Leben für ihn.
Tím začal jeho nový život.
Das war der Beginn seines neuen Lebens.
Pro tebe je normální život s násilím smrtí.
Mit dir lebt man inmitten von Gewalt und Tod.
To je cena za věčný život maxi morde.
Das ist der Preis des ewigen Lebens, Max Blödian.
Obětuju pro něj svůj život!
Ja. Mein Leben für ihn!
Můj život vždycky byly zprávy počasí.
Ich lebe für die Nachrichten und das Wetter.
Můj život je na camoru.
Ich lebe auf Camor.
Jak si náš host zvyká na život na voyageru.
Wie lebt sich unser Gast auf der Voyager ein?
Možnost že přijde o svůj život.
Die Aussicht auf ihr Verlieren ihres Lebens.
Položím za tebe život.
Mein Leben für sie.
Svatba je jen jednou za život.
Man lebt nur einmal.
Ten kluk máještě život předsebou.
Der Junge steht noch am Anfang seines Lebens.
Dlouhý život předsedu maovi!
Lang lebe Vorsitzender Mao!
Můj život se rozpadá.
Mein Leben bricht auseinander.
Dlouhý život generále gaiusi juliusi caesare zachránce naší republiky.
Lang lebe General Gaius Julius Cäsar,"der retter unserer Republik.
Pravidla kterými se řídí společenský život.
Regeln des gesellschaftlichen Lebens.
Život ve washingtonu je jako život v jámě s hady.
In der Politikbranche lebt man wie in einer Schlangengrube.
Zničilo mi to sakra život.
Das hat mein Leben zerstört, verdammt.
Přidejte se ke mně já vám ukáži pravý život.
Folgt mir, und ich zeige euch, wie man lebt.
Dlouhý život císařství!
Lang lebe der Kaiser!
Tvůj život.
Dein Leben.
Nepodstatný život.
Eines unbedeutenden Lebens.

Výsledek: 36682, Čas: 0.0615

"Život" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc