ACT DO NĚMČINY

Překlad Act do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.066

Příklady použití Act ve větě a jejich překlady

Acts
Proto stoupenci projektu dream act potřebují získat několik republikánů pro případ že by se další demokraté rozhodli návrh odmítnout.
Deshalb müssen die Verteidiger des Dream Acts mehrere Republikaner auf ihre Seite bekommen, falls andere Demokraten sich entscheiden sollten, der Initiative den Rücken zuzukehren.
k jasnému oddělení obchodních úvěrových spekulativních bank v souladu se zásadami zákonaglass-steagall act o němž tato zpráva nepojednává.
Geschäftsbanken, Kreditbanken und Spekulationsbanken gemäß den Prinzipien des Glass-Steagall Acts gefordert hat, was in dem Bericht nicht diskutiert wird.
Jiné příklady vět
Výživné pro zdravotně postiženou osobu health act z roku 1970 článek 69.
Unterhaltsbeihilfe für Behinderte Health Act von 1970, Artikel 69.
Právní základ název congested districts scotland act 1897 chapter LIII.
Rechtsgrundlage Titel Congested Districts(Scotland) act 1897 Chapter LIII.
Právní základ _BAR_ enterprise and new towns scotland act 1990_BAR.
Rechtsgrundlage _BAR_ Enterprise and New Towns(Scotland) act 1990 _BAR.
Právní základ the sea fisheries act 1952.
Rechtsgrundlage The Sea Fisheries Act 1952.
Právní základ finance act 2000.
Rechtsgrundlage: finance Act 2000.
Právní základ science and technology act 1965 section.
Rechtsgrundlage: science and Technology Act 1965 Section 5.
Právní základ_BAR_ RDA act 1999_BAR.
Rechtsgrundlage _BAR_ RDA Act 1999 _BAR.
Právní základ _BAR_ the university of durham and newcastle act 1963_BAR.
Rechtsgrundlage _BAR_ The University of Durham and Newcastle Act(1963) _BAR.
Právní základ _BAR_ section of the science and technology act 1965_BAR.
Rechtsgrundlage _BAR_ Section 5 of the Science and Technology Act 1965 _BAR.
Právní základ local government act 2000 part one.
Rechtsgrundlage: Local Government Act 2000 Part one.
Právní základ_BAR_ learning and skills act 2000_BAR.
Rechtsgrundlage: _BAR_ The Learning and Skills Act 2000 _BAR.
Právní základ regional development agency act 1998.
Rechtsgrundlage: Regional Development Agency Act 1998.
Právní základ c 2001 796 23 march 2001 local government act 2000.
Rechtsgrundlage: C(2001) 796- 23 March 2001; Local Government Act 2000.
Právní základ welsh development agency act 1975.
Rechtsgrundlage: Welsh Development Agency Act 1975.
Právní základ local government act 2000.
Rechtsgrundlage: Local Government Act 2000.
Právní základ _BAR_ section of science and technology act 1965_BAR.
Rechtsgrundlage _BAR_ Section 5 of Science and Technology Act 1965 _BAR.
Právní základ section local government act 2000.
Rechtsgrundlage: Section 2 Local Government Act 2000.
Právní základ learning and skills act 2000.
Rechtsgrundlage: Learning and Skills Act 2000.
Právní základ the learning and skills act 2000.
Rechtsgrundlage: The Learning and Skills Act 2000.
Zprávě herczogové jménem výboru pro průmysl výzkum energetiku o small business act.
Den Bericht von Frau Herczog im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über den Small Business Act.
Maďarské předsednictví navíc provede hodnocení evropské iniciativy small business act v polovině období.
Darüber hinaus wird der ungarische Ratsvorsitz die Halbzeitbewertung des"Small business Act‟ für Europa durchführen.
Aby provedli konečné převzetí moci nejprve odstranili bankovní regulace jakoglass-steagall act na konci 90. let.
Um ihre finale Übernahme abzusichern entfernten sie zuerst Bankvorschriften, wie das Glass-Steagall Gesetz, am Ende der 1990er.

Výsledek: 257, Čas: 0.066

"Act" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc