AFRICKÁ DO NĚMČINY

Překlad Africká do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.2507

Příklady použití Africká ve větě a jejich překlady

Afrika ( africe , africké )
Africká mládež se s demokracií pacifismem musí seznámit ve školní lavici.
Die Jugend Afrika muss im Klassenzimmer in Demokratie und Pazifismus eingeführt werden.
Africká migrace.
Einwanderung aus Afrika.
Afrikanisch
Částečně africká evropská americká.
Sie ist teilweise afrikanisch, europäisch und indianisch.
Že ta tvoje africká prdel je ve sračkách.
Du bist alleine mit deinem afrikanischen Arsch in der Scheiße.
Die afrikanische
Africká obilnice.
Die afrikanische Kornkammer.
Afrika významným partnerem EU byla nadále africká unie AU.
Afrika Die Afrikanische Union(AU) war weiterhin ein wichtiger Partner der EU.
Eine afrikanische
Vsadím se že tvoje matka byla africká královna... tvůj otec čínský císař.
Ich wette, deine Mutter war eine afrikanische Königin und dein Vater ein chinesischer Kaiser.
Africká vlaštovka možná.
Eine afrikanische Schwalbe vielleicht.
Die african
Kde je africká královna.
Wo ist die African Queen?
Kde je africká královna.
Wo ist die African Queen?
Jiné příklady vět
Myslím že africká.
Afrikanische, glaube ich.
Africká královna byl člun.
Die"african Queen" war das Boot.
Africká maska smrti.
Afrikanische Totenmaske.
Nová instituce kterou je africká unie se nyní musí posilnit zkonsolidovat.
Die neue Institution Afrikanische Union muss nun gestärkt und gefestigt werden.
Africká divoká okurka.
Afrikanische Horngurke?
Ta hustá africká krev uspokojovala touhu kterou jsem měla hluboko uvnitř.
Und ihr dickes afrikanisches Blut befriedigte... ein Verlangen, das tief in mir war.
Divoká africká kočka.
Eine wilde afrikanische Katze.
Známý také jako ostnitý meloun kiwano nebo africká divoká okurka.
Sie wird auch"Kiwano" genannt, oder"die afrikanische horngurke.
Má tam víc zbraní než malá africká země.
Und er hat dort drinnen mehr Waffen, als ein kleines afrikanisches Land.
Africká sekerka.
Eine Art afrikanisches Kriegsbeil.
Ahoj naomi watkins africká literatura.
Hi, Naomi Watkins, afrikanische Literatur.
To je nějaká africká mystika.
Was ist das, irgend so ein afrikanisches, mystisches Mojo Ding?
Je také čínský africká stůj také židovská krev.
Und es gibt auch chinesisches, afrikanisches und halt auch jüdisches Blut.
Africká divočina je v kritickém bodu když čelí zatím největší hrozbě.
Afrikas Tierwelt befindet sich an einem kritischen Punkt, da es seiner größten Bedrohung gegenübersteht.
Africká unie označila rok 2014 za rok zemědělství potravinové bezpečnosti v africe.
Die Afrikanische Union hat 2014 zum Jahr der Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit in Afrika erklärt.
Africká cena.
Afrikanischer Preis?
To je africká story.
Das ist eine afrikanische Sache.
Africká unie musí dodržovat svoje závazky.
Die Afrikanische Union muss ihre Zusagen einhalten.
Africká káva.
Afrikanischer Kaffee.
To mňau mi znělo jako africká cibetka.
Das"Miau", hörte sich für mich wie eine Afrikanische Zibetkatze an.

Výsledek: 265, Čas: 0.2507

Viz také


africká unie
afrikanische union
africká královna
african queen afrikanische königin
africká rozvojová banka
die afrikanische entwicklungsbank

"Africká" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc