ALE MŮŽEME DO NĚMČINY

Překlad Ale Můžeme do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.0975

aber wir können (148) wir können jedoch (2) aber wir könnten (24) aber könnten wir (3)

Příklady použití Ale Můžeme ve větě a jejich překlady

Ale můžeme zastavit jednoho starka tady.
Aber wir können den einen hier drin aufhalten.
Ale můžeme jít pěšky. pěšky.
Aber wir können laufen.
Jo ale můžeme ho využít.
Ja, aber wir könnten es für andere Sachen benutzen.
Ale můžeme předvést výrazový tanec zatímco bude hrát hudba ... jo.
Aber wir könnten einen interpretierenden Tanz machen, während die Musik läuft.
Jiné příklady vět
Ale můžeme ušetřit čas jen použít naši rovnici.
Wir können jedoch Zeit sparen indem wir einfach unsere Gleichung anwenden.
Ale můžeme zachránit někoho dalšího.
Aber wir können die Nächste retten.
Ale můžeme být přáteli.
Aber wir können Freunde sein.
Ale můžeme se vrátit k tématu prosím.
Aber könnten wir bitte wieder zum Thema kommen?
Já vím ale můžeme soudit minulost.
Ich weiß, aber wir können über die Gegenwart urteilen.
Nemáme ale můžeme mít.
Haben wir nicht, aber könnten wir haben.
Jo ale můžeme vyhrát.
Aber wir könnten gewinnen.
Ale můžeme posunout ten nápad ještě dále.
Aber wir können diese Idee noch weiter vorantreiben.
Ale můžeme wille!
Aber wir könnten, Will.
Ale můžeme ji vždycky navštívit.
Aber wir können ihn immer besuchen.
Já vím ale můžeme jen být námi.
Ich weiß, aber wir könnten einfach nur... Wir selbst sein.
Má zkratovaný zdroj energie ale můžeme mu dát jiný.
Ihre Energiequelle ist defekt, aber wir könnten sie ersetzen.
Spí ale můžeme jít dovnitř jestli chcete.
Sie schläft, aber wir können reingehen, wenn Sie wollen.
Ale můžeme vám říct jak.
Aber wir könnten Ihnen sagen wie.
Ale můžeme se dostat ven.
Aber wir können hier raus.
Ale můžeme věřit sobě navzájem.
Aber wir können uns gegenseitig vertrauen.
Ale můžeme to přidat do knihovny.
Aber wir könnten es zu unserer Bibliothek hinzufügen.
Ale můžeme si povídat spolu.
Aber wir könnten uns unterhalten.
Ale můžeme vystopovat ten hovor.
Aber wir können den Anruf verfolgen.
Ale můžeme ho chytit!
Aber wir könnten ihn kriegen!
Ale můžeme ji vrátit zpět do jejího těla ne.
Aber wir können sie wieder in ihren Körper bringen, oder?
Nemá to sice žádný právní precedens ale můžeme o to ihned požádat soud.
Es gibt keinen Präzedenzfall, aber wir könnten sofort das Gericht anrufen.
Ale můžeme jí věřit mami.
Aber wir können ihr vertrauen, Mom.
Ale můžeme dělat cokoliv chceme.
Aber wir könnten alles machen.
Jo ale můžeme pomoct.
Ja, aber wir können helfen.
Ale můžeme vidět na co se dívají.
Aber wir können sehen, was sie sich anschauen.

Výsledek: 266, Čas: 0.0975

Viz také


ale myslím že můžeme
aber ich denke , wir können aber meines erachtens können wir doch ich denke man kann aber ich denke , man kann
jak můžeme
wie können wir woher

Slovo od slova překladem


"Ale můžeme" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc