AMERICKÁ VLÁDA DO NĚMČINY

Překlad Americká Vláda do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.0839

us-regierung (75) amerikanische regierung (33) die U.S. regierung (6) die US regierung (4) die regierung der USA (3) die regierung der vereinigten staaten (2) amerikanischen regierung (3)

Příklady použití Americká Vláda ve větě a jejich překlady

Die us regierung
Proč americká vláda utrácí rychleji než kdy předtím.
Wieso gibt die US Regierung Geld schneller aus als je zuvor?
Americká vláda ze mě udělala válečného zajatce.
Die US Regierung hat mich zu einem Gefangenen des Krieges gemacht.
Die us-regierung
Přesto americká vláda zkouší dělat prakticky vše pro to aby spotřebitelům znemožnila adaptaci.
Dennoch hat die US-Regierung praktisch alles versucht, um die Verbraucher davon abzuhalten sich anzupassen.
Americká vláda jedná o jeho propuštění.
Die US-Regierung verhandelt momentan über seine Freilassung.
Die amerikanische regierung
Americká vláda ho vytrvale odmítala.
Die amerikanische Regierung ließ ihn immer wieder abblitzen.
Protože americká vláda vždycky všechno dotáhne.
Weil die amerikanische Regierung immer alles durchschaut?
U.s. regierung
Americká vláda tě najala abys pracoval na kontrole mysli.
Die U.S. Regierung hat dich angewiesen an Bewusstseinskontrolle zu arbeiten?
Americká vláda je umisťuje do oblastí katastrof třeba do thajska po tsunami.
Die U.S. Regierung richtete diese für Katastrophengebiete ein, wie in Thailand nach dem Tsunami.
Jiné příklady vět
Americká vláda pane.
US-Regierung, Sir.
Takže nám americká vláda nařídila stránku stáhnout.
Die US Regierung hat uns befohlen, die Seite zu entfernen.
Americká vláda právě projednává jeho propuštění.
Die US-Regierung verhandelt momentan über seine Freilassung.
Ani americká vláda to dosud neví.
Die amerikanische Regierung weiß es auch noch nicht.
Dnes může americká vláda slyšet všechno co řeknete.
Heutzutage kann die US-Regierung alles mithören, was wir sagen.
Americká vláda se však jimi zabývat nebude.
Aber die US-Regierung kümmert sich nicht darum.
Na jedné straně musí americká vláda více investovat do podpory hospodářské konkurenceschopnosti.
Auf der einen Seite muss die US-Regierung mehr investieren, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.
Americká vláda mi dávala šoky do koulí.
Die amerikanische Regierung hat meine Eier unter Strom gesetzt.
Americká vláda nyní rozsáhle zkoumá bezpečnost svých databanek.
Die amerikanische Regierung stellt nun den Schutz ihrer Datenbanken umfassend auf den Prüfstand.
Myslím že americká vláda utrácí spoustu peněz.
Ich denke, die amerikanische Regierung gibt eine Menge Geld aus.
Americká vláda nemá právo provádět eutanázii občanů nehledě na to jak moc jsou nemocní.
Die amerikanische Regierung tötet ihre Bürger nicht... egal wie krank sie sind.
Americká vláda byla založená boháči.
Die US-Regierung wird von den Reichen finanziert.
Doufám že americká vláda cítí odpovědnost za tuto záležitost!
Ich hoffe, die amerikanische Regierung ist sich ihrer Verantwortung bewusst!
Jistěže americká vláda tvrdí že chce půjčky zkrotit.
Natürlich beteuert die US-Regierung, die Kreditaufnahme eindämmen zu wollen.
Americká vláda bude po určitou dobu zvýšené úspory amerických spotřebitelů kompenzovat.
Eine Zeitlang wird die amerikanische Regierung die Aufstockung der Ersparnisse der US-Verbraucher teilweise ausgleichen.
Kolují zprávy že americká vláda chystá v kubánské krizi senzační tah.
Berichten zufolge soll die amerikanische Regierung in der Kubakrise bald einen entscheidenden Schritt machen.
Americká vláda se mnou ještě neskončila.
Die amerikanische Regierung. Sie sind wohl noch nicht mit mir fertig.
Jak pohlíží na DOMA současná americká vláda.
Wie ist die Ansicht der Regierung der Vereinigten Staaten im Bezug auf DOMA?
Americká vláda tráví vlastní občany jako záminku pro vyhlášení stanného práva.
Die US-Regierung vergiftet ihr eigenes Volk, als Vorwand, um das Kriegsrecht auszurufen.
Ani americká vláda ani nikdo jiný tuhle stránku neocenil.
Weder die amerikanische Regierung, noch irgendjemand sonst hat die Seite geschätzt.
Ani americká vláda ani nikdo jiný tuhle stránku neocenil.
Weder die amerikanische Regierung, noch irgendjemand sonst schätzte diese Seite.
Že americká vláda utekla do noci jako kojoti.
Und dass die amerikanische Regierung heulend wie Kojoten in die Nacht verschwunden ist.

Výsledek: 266, Čas: 0.0839

Viz také


že americká vláda
dass die us-regierung dass die amerikanische regierung dass die us-administration dass die amerikanische administration dass die regierung der USA
nová americká vláda
die neue us-regierung
italská vláda
italienische regierung italienische staat
nová vláda
neue regierung
řecká vláda
griechische regierung regierung griechenlands

"Americká vláda" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc