ANGLIČAN DO NĚMČINY

Překlad Angličan do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0763

Příklady použití Angličan ve větě a jejich překlady

Engländer ( angličan , angláne , britové )
Nedávno byl ve vaší kanceláři neznámý angličan.
Ein unbekannter Engländer war vor kurzem in Ihrem Büro.
Jste angličan že jo.
Sie sind Engländer, oder?
Englisch ( anglicky , angličtina , anglický )
Jsi takový angličan že bys rovnou mohl být francouz.
Du bist so englisch, das ist schon französisch.
Dítě bude angličan z jedné z druhé strany.
Das Kind soll englisch sein, von beiden Seiten.
England ( anglie , england , británii )
Angličan se u snídaně nikdy nenechá obsluhovat.
In England wird das Frühstück nicht serviert.
Jeden angličan na bitevním poli řekl.
Ein König von England sagte einst auf dem Schlachtfeld.
Brite ( brit , britský občan , anglán )
Ovšem můj otec byl angličan ale nedostal nikdy opravdovou příležitost v hollywoodu.
Mein Vater war natürlich Brite, doch bekam er hier in Hollywood nie eine echte Chance.
Je to angličan.
Er ist Brite.
Der engländer ( brit , britský občan , anglán )
Já jsem neřídil. to angličan.
Der Engländer ist gefahren.
Ten angličan byl můj přítel.
Also, der Engländer war mein Freund.
Ein engländer ( brit , britský občan , anglán )
Angličan by se neptal.
Ein Engländer hätte nicht gefragt.
Angličan nebo dokonce skot.
Ein Engländer oder selbst ein Schotte.
Jiné příklady vět
Ty jsi angličan že.
Du bist Engländer, oder?
Jste angličan pine.
Sind Sie Engländer, Pine?
Nový ředitel je angličan.
Der neue Schulleiter ist Englisch.
Podle mě jste angličan.
In meinem Büchlein steht: er ist englisch.
Řekni marianě že jsem umřel jako svobodný angličan.
Sag Marian, ich starb als freier Engländer.
Jak víte že je to angličan.
Woher wissen Sie, dass er Engländer ist?
Ne jen angličan.
Nur Englisch.
Jsem angličan.
Ich bin Engländer.
Vy jste angličan.
Sie sind englisch?
Protože ten váš zloděj je angličan.
Weil Ihr Dieb Engländer ist.
Jsi angličan.
Du bist Engländer.
Musím být angličan.
Ich muss Engländer sein.
Já jsem angličan.
Ich bin Engländer.
Ten angličan se mi líbí.
Ich mag Engländer.
Můj otčím byl angličan.
Mein Stiefvater ist Engländer.
Jistě sire jako angličan.
Natürlich, Sir, als Engländer.
Jsi na tom stejně jako angličan budete se rozeskakovat.
Wir haben Gleichstand mit den Engländern. Es kommt mit ihnen zu einem Stechen um Bronze.
Nebyl tu ten angličan.
Hast du diesen englischen Kerl gesehen?

Výsledek: 256, Čas: 0.0763

"Angličan" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc