ANGLIČTINA DO NĚMČINY

Překlad Angličtina do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0575

Příklady použití Angličtina ve větě a jejich překlady

Englisch ( anglicky , angličtina , anglický )
Žádná angličtina ne.
Kein Englisch, nein.
Angličtina je tvůj rodný jazyk!
Englisch ist deine Muttersprache.
Das englisch ( anglicky , angličtina , anglický )
Jak ti jde angličtina.
Was macht das englisch?
Angličtina mojí mámy není dokonalá.
Das Englisch meiner Mom ist nicht perfekt.
Jiné příklady vět
Hej bub jste chtěl zabít moje angličtina břečťan tam strom.
He, Bub, du wirst meinen englischen Efeu da umbringen.
Tvá angličtina je teď výborná.
Dein Englisch ist jetzt ausgezeichnet.
Vaše angličtina je excelentní.
Ihr Englisch ist toll.
Tvá angličtina je skvělá.
Ihe Englisch ist wundervoll.
Angličtina. konečně!
Englisch, endlich.
Moje angličtina není velmi bueno.
Mein Englisch ist nicht bueno.
Angličtina není můj rodný jazyk.
Englisch ist nicht meine Muttersprache.
Zpravidla angličtina francouzština němčina.
Im Allgemeinen Englisch, Französisch und Deutsch.
Vaše angličtina je velice dobrá.
Ihr Englisch ist sehr gut.
Vaše angličtina je strašná.
Dein Englisch ist grausam.
Tvoje angličtina je velmi dobrá.
Dein Englisch ist sehr gut.
Moje angličtina není tak rychlá.
Mein Englisch ist nicht so schnell.
Angličtina je její druhý jazyk.
Englisch ist ihre Zweit-Sprache.
Žádná angličtina.
Kein Englisch.
Původní jazyk angličtina.
Originalsprache: Englisch.
Píše se tu že váš hlavní obor je angličtina.
Hier steht, dein Hauptfach ist Englisch.
Jednací jazyk angličtina.
Verfahrenssprache: Englisch.
Jednacími jazyky komise je angličtina francouzština němčina.
Die Verfahrenssprachen der Kommission sind Englisch, Französisch und Deutsch.
Původní jazyky francouzština angličtina.
Originalsprachen: Französisch und Englisch.
Babiččina angličtina není 100% takže pomůžu dobře.
Ich helfe meiner Großmutter etwas mit dem Englischen aus, ok?
Očekává se že až bude dodatek vydáván bude zvoleným jazykem angličtina.
Wird der Diplomzusatz ausgestellt künftig wird, so wird er voraussichtlich in englischer Sprache ausgefertigt.
Jenom angličtina je infikovaná!
Nur die englische Sprache ist infiziert!
Tvoje angličtina je velmi dobrá.
Ihr English ist ausgezeichnet.
Je to angličtina!
Er ist auf englisch!
Jeho angličtina je dobrá asi jako moje španělština.
Das Englisch von dem Typ ist genauso gut wie mein Spanisch.

Výsledek: 253, Čas: 0.0575

Viz také


je angličtina
ist englisch ist deutsch englisch und
angličtina francouzština
englisch , französisch

"Angličtina" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc