ARTIE DO NĚMČINY

Překlad Artie do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0552

Příklady použití Artie ve větě a jejich překlady

Artie hat
Artie mi všechno řekl.
Artie hat mir erzählt, was passiert ist.
Jo no artie zavolal pár lidem.
Ja, nun, Artie hat ein paar Anrufe getätigt.
Arties
Artie ... jeho spodní prádlo je vyrobené z koňských žíní.
Und Arties Unterwäsche ist aus Rosshaar.
Všechny sice patřily rheticovi ale o nic z toho neměl artie zájem.
Es sind alles... Geräte von Rheticus, aber keins davon hat Arties Aufmerksamkeit erregt.
Das artie
Artie mi řekl něco o leeně že mluvila se skladištěm.
Etwas das Artie mir über Leena erzählt hat, dass sie"Warehouse sprach.
Posledních pár měsíců není něco čím by si artie prošel snadno nebo rychle.
Und die letzten Monate sind nichts, das Artie einfach oder schnell verarbeiten kann.
Jiné příklady vět
Podívej artie tvůj dlouho ztracený otec.
Schau, Artie, dein verschoIIener Vater.
Artie je v posteli zlato.
Artie ist im Bett, Liebes.
Pojď artie oblečeme pyžámko.
Komm, Artie, ziehen wir den Pyjama an.
Artie lucy odcházíme.
Artie, Lucy, wir gehen.
Artie mi řekl že jede do anglie.
Artie sagt, er fliegt nach england.
Artie hraješ na kytaru viď.
Artie. Du spielst Gitarre, nicht?
Artie prosím nenadávej.
Artie, bitte fluch nicht.
Artie víš kolik je hodin.
Artie, weißt du, wie spät es ist?
Artie další margaritu.
Artie, noch eine Margarita?
Artie shaw. deset minut.
Artie Shaw. 10 Minuten.
Artie má pravdu.
Artie hat recht.
Artie říkal že jsi dobrá.
Artie hat gesagt, dass du gut bist.
Oh artie on má další vize.
Oh, Artie, er hat wieder eine Vision.
Artie nemůžeš tam jít... bez sprchy.
Artie, Du kannst da nicht hingehen.. Ohne zu duschen.
Artie díky bohu.
Artie, Gott sei Dank.
Artie jsou ty police stále nestabilní od zemětřesení z minulého týdne.
Artie, sind die Regale immer noch wacklig von den Beben letzte Woche?
Artie jsi v pohodě.
Artie, alles okay?
Právě večeříme potom půjde artie do postele.
Wir essen gerade, danach geht Artie zu Bett.
Trenérko tohle je artie.
Hey, Trainer, das hier ist Artie.
Jsou pro sophii artie.
Die sind für Sophie und Artie.
Artie děsíš mě.
Arty, du machst mir Angst.
Nevypadal artie trochu... já nevím roztržitější než obvykle.
Hat Artie ein bisschen, ich weiß nicht, schrulliger als sonst ausgesehen?
Ooh strýček artie mě objímal příliš dlouho.
Onkel Artie hat mich zu lange gedrückt.
Je to jejich artie.
Er ist deren Artie.

Výsledek: 274, Čas: 0.0552

"Artie" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc