BÁSNĚ DO NĚMČINY

Překlad Básně do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.2345

Příklady použití Básně ve větě a jejich překlady

Řekni worfovi že se nemůžu dočkat jeho básně.
Ich freue mich schon auf Worfs Gedicht.
Je to z francouzský básně.
Ist ein französisches Gedicht.
Chci fakta ne básně.
Ich will Fakten, keine Poesie.
Tvoříme básně.
Wir machen Poesie.
Souhlasil z důvodů stejně křehkých jako byly jeho básně.
Er stimmte uns zu, aber aus Gründen, die so subtil waren wie seine Verse.
Pěkný kukuč ale ty básně!
Schöne Weste, aber schreckliche verse!
Jiné příklady vět
Všechny ty básně o smrti.
Diese ganzen Gedichte gehen um den Tod.
Jsou to krásné básně.
Deine Gedichte sind wunderschön.
Psal jsem jí básně v restauracích objednával francouzsky.
Ich schrieb ihr Gedichte, bestellte in Restaurants auf Französisch.
Číst básně krásnému klukovi ve svém pokoji.
Einem attraktiven Mann Gedichte im meinem Zimmer vorlesen.
Výsledek celé téhle pohybové básně.
Und das Resultat dieser Poesie der Bewegung?
Moje básně jsou mou duší.
Meine Gedichte sind meine Seele.
Znáte mé básně.
Kennt ihr meine poesie?
Poslouchej píšeš ráda básně.
Hör zu. Schreibst du gern poesie?
Tak mi uveďte příklad náboženské básně která vás uchvátila.
Dann nennen Sie mir ein Beispiel für ein ausdrucksstarkes religiöses Gedicht.
Rilkeho básně ano.
Gedichte von Rilke?
Šifrování pomocí textu z nějaké knihy nebo básně nebo.
Verschlüsselt mit einem Buch oder Gedicht.
Veršované básně jak victor hugo.
Gedichte mit Reimen, wie Victor Hugo?
To je verš z dufuovi básně.
Das ist eine Zeile aus Du Fus Gedicht.
Připojuješ se na chat píšeš básně pošleš doogie howserfan- fic.
Man chattet, schreibt Gedichte oder Doogie-Howser-Fanfic.
Zapomněl jsem že mi četla tyhle básně.
Hatte vergessen, dass sie mich dieses Gedicht lesen liess.
Naštvané básně.
Ah, wütende Gedichte.
Ale je lež že dospělí mohou psát básně.
Aber es ist eine Lüge, dass Erwachsene Gedichte schreiben können.
Mám básně rád.
Ich mag Gedichte.
Víš kdo píše hezké básně.
Weißt du, wer gute Gedichte schreibt?
Už nepíšu básně.
Ich schreibe keine Gedichte mehr.
Patti smith říkala že moje básně jsou jako tříštící se sklo.
Patti Smith sagte, meine Gedichte seien wie zerspringendes Glas.
Píšu básně.
Ich schreibe Gedichte.
Tvé básně.
Deine Gedichte.
Mám jeho básně.
Ich habe seine Gedichte.

Výsledek: 267, Čas: 0.2345

Viz také


básně
meine gedichte meine poesie
tvé básně
deine gedichte

S Synonyma "básně"


"Básně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc