BATERII DO NĚMČINY

Překlad Baterii do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.0761

Příklady použití Baterii ve větě a jejich překlady

Batterie ( baterie , baterka , baterky )
Nabitou baterii.
Batterie geladen?
Potřebujete baterii.
Batterie gefällig?
Akku ( baterie , baterka , baterku )
Informace o baterii AC uspání. name.
Informationen zu Akku, Netzanschluss, Ruhezustand und PowerDevil. Name.
Dosvědčí že ti hodinu půl zpět strčil do kapsy nabitou baterii.
Er wird aussagen, dass er dir den vollgeladenen Akku... vor 1,5 Stunden zusteckte.
Einen akku ( baterie , baterka , baterku )
Musím si koupit baterii do laptopu.
Ich muss einen Akku für meinen Laptop kaufen.
Musím koupit baterii do laptopu.
Ich muss einen Akku für meinen Laptop kaufen.
Die batterie ( baterie , baterka , baterku )
Odpojil jsem baterii dokud nespustím zrcadlovou stránku.
Ich habe die Batterie deaktiviert, bis die Mirror Site läuft.
Škoda žes nesehnal tu baterii.
Schade, dass du die Batterie nicht bekommen konntest.
Den akku ( baterie , baterka , baterku )
Vytáhl jsem baterii.
Ich nahm den Akku raus.
Mohl si před výbuchem vyndat baterii.
Er könnte den Akku vor dem Stromstoß rausgenommen haben.
Eine batterie ( baterie , baterka , baterku )
Můžu udělat baterii z brambory.
Ich kann eine Batterie aus einer Kartoffel machen.
Dej mi baterii startovací kabely. udělám to pro tebe.
Gib mir eine Batterie und ein Startkabel, ich mach das für dich.
Jiné příklady vět
Šel jsem pro baterii.
Ich wollte'ne batterie holen.
Pro vybitou baterii je mnoho důvodů.
Aber selbst für leere Batterien gibt es viele mögliche Ursachen.
Vezmi tu zatracenou baterii.
Hol die verdammte Batterie.
Jihozápadní bašta je moc slabá na to aby vůbec nějakou baterii unesla.
Die südwestliche Bastion ist zu schwach, um überhaupt irgendwelche Batterien zu stützen.
Power cell 100% recyklovatelnou baterii.
Ihnen die Power Cell vorzustellen, eine 100% wiederverwertbare Batterie.
Prapor nevzal dost baterii.
Das Bataillon hat nicht genug Batterien mitgebracht.
Dostaneš novou baterii.
Du BEKOMMST eine neue Batterie.
Vyndám tijednu svou baterii pojedeš.
Wir nehmen eine von meinen Batterien zum Starten.
Bude to chtít větší baterii.
Wir brauchen eine größere Batterie.
Vidíš nějakou baterii.
Siehst du hier batterien?
Potřebuji novou baterii.
Ich brauche eine neue Batterie.
Podle návodu nejsou nízké teploty dobré pro mou baterii.
Laut Handbuch sind niedrige Temperaturen nicht gut für meine Batterie.
Připojila si baterii.
Ob es an den Batterien liegt?
Životní podpora zatěžovala baterii více než jsem myslela.
Die Überbeanspruchung der Batterien durch die Lebenserhaltung war schlimmer, als ich dachte.
Naše senzory zachytily baterii pod povrchem planety.
Unsere Sensoren orten die Batterien unter der Oberfläche des Planeten.
Předtím než půjdu ještě dobiju baterii.
Ich lade die Batterien bevor ich gehe.
Odstraňuju baterii.
Ich kappe die Batterie.
Ujisti se že má tu baterii ano.
Und vergewissere dich, dass sie die Batterie hat, ok?

Výsledek: 260, Čas: 0.0761

Viz také


novou baterii
neue batterie neuen akkus für einen neuen akkutyp

S Synonyma "baterii"


"Baterii" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc