BEDNU DO NĚMČINY

Překlad Bednu do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.1434

Příklady použití Bednu ve větě a jejich překlady

Kiste ( krabici , bednu , bedně )
Nevykopávej tu velkou bednu s plutoniem marku.
Nicht die große Kiste mit Plutonium ausgraben‚ Mark.
Marku nevykopávej bednu s plutoniem.
Nicht die große Kiste mit Plutonium ausgraben, Mark.
Box ( krabici , box , skříňka )
Dali tu pitomou bednu pod podlahu.
Sie haben die dämlich Box im Boden versteckt.
Mzda pět centů za bednu.
Wir zahlen fünf Cent pro Box.
Die kiste ( krabici , box , skříňka )
Musíme zavřít bednu!
Wir müssen die Kiste zumachen,
Vezměte bednu označenou x.
Bring die Kiste mit dem X mit.
Eine kiste ( krabici , box , skříňka )
Proč by někdo převážel bednu zeminy.
Warum verschickt jemand eine Kiste Erde?
Budete potřebovat bednu aby se cítili v bezpečí.
Sie brauchen eine Kiste. Dann fühlt er sich sicher.
Die box ( krabici , box , skříňka )
Hej proč máte bednu se včelou.
Hey, warum haben Sie die Box mit der Biene darin?
Otevřete tu bednu!
Öffnen Sie die box!
Den kasten ( krabici , box , skříňka )
Mary prosím... udělej mi laskavost dej tu bednu prozatím zpátky dobře.
Tue mir den Gefallen und stell den Kasten erstmal zurück, okay?
Řekni mi že dáváš tu bednu zpátky.
Sag mir, dass du den Kasten zurückstellen wirst.
Jiné příklady vět
Otevřeš tu bednu tvůj otec bude chodit po zemi.
Wenn du diese Kiste öffnet, wird dein Vater auf der Erde wandeln.
Pošlete celou bednu.
Schick den ganzen Kasten.
Dám vám 3,50 za bednu.
Gebe ich euch $3,50 pro Kiste.
Sto tisíc za bednu.
Hunderttausend Riesen pro Kiste.
Příště george použít větší bednu.
Nächstes Mal nimmt George größere Kiste.
Můžete se postavit na bednu křičet.
Man stellt sich auf eine Kiste und schreit,
Dají bednu vedle písmene m bum.
Die tun die Kisten neben den Buchstaben M ins Regal und bum!
Kde seženeme bednu potaženou olovem.
Wo bekommen wir eine Box aus Blei her?
Protože jsem ho ukradla bednu.
Ich hab eine Kiste gestohlen.
Mám ješte jednu bednu v autě.
Ich habe noch eine Kiste im Auto.
Ovšemže mám bednu.
Natürlich hab ich eine Kiste.
Než na to zapomenu pošlete bednu šampaňského joeu mcmillanovi.
Bevor ich es vergesse. Schick Joe McMillan eine Kiste Champagner.
Rozbije bednu.
Er zerbricht die Kiste.
Pošlu ti bednu.
Ich schicke Ihnen eine Kiste.
Můžete přiblížit tu bednu prosím.
Können wir bitte näher an die Kiste ran?
Ale reguluješ jen bednu.
Es kontrolliert nur die Kiste.
Harolde otevři tu bednu. dám vám cokoliv.
Harold, öffnen Sie die box!
Bednu na které sedím obsahuje 2.000 napoleonova zabalené mezi vrstvami olova fólií.
Die Kiste, auf der ich sitze enthält 2.000 Napoleons zwischen den Schichten von Blei verpackt Folie.

Výsledek: 268, Čas: 0.1434

Viz také


celou bednu
ganze kiste ganzen kasten eine ganze schachtel
velkou bednu
die große kiste große box

"Bednu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc