BEDNY DO NĚMČINY

Překlad Bedny do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 261, Čas: 0.0955

Příklady použití Bedny ve větě a jejich překlady

Holubi říkali že sem dorazí ty zelené bedny.
Die grünen Container werden dorthin gebracht.
Zelené bedny.
Die grünen Container.
Pošlete ty bedny camilovi do yaguajaya.
Schick diese Kiste zu Camilo nach Yaguajay.
Obsah té bedny je zmagnetizovaný.
Der Inhalt dieser Kiste ist stark magnetisiert.
Tyhle bedny patří robinovi.
Diese Boxen gehören Robin.
Bedny s českými nápisy.
Boxen mit tschechischer Schrift.
Jiné příklady vět
Tyhle bedny obsahují třaskaviny.
Diese Kisten enthalten Sprengstoffe.
Tyhle bedny mají obsahovat zbraně patřící armádě USA.
Diese Kisten sollten Waffen enthalten, die der US-Armee gehören.
Jen ji dostaňte do té zatracené bedny.
Stecken Sie sie endlich in die verdammte box!
Měly by tam být čtyři bedny ze smithsonianského institutu.
Dort sollten vier Kisten für das Smithsonian sein.
Tři bedny whisky.-to je spousta munice.
Drei Kisten Whiskey,'ne menge Munition.
Lahve bedny štítky.
Flaschen, Kisten, Etikette.
Co je vezou nějaké bedny nahoru do ráje.
Die bringen einen Haufen Container rauf nach Paradise.
Žitnou... půl bedny.
Rye, eine halbe Kiste.
Velkými baleními obaly neuzavřené bedny nebo nádoby obsahující více než 36 vajec;
Grosspackungen": Packungen, offene Behältnisse oder Container mit mehr als 36 Eiern;
Ale nemáš tamhle v tý kredenci tři bedny beefeatera.
Aber du hast doch 3 Kisten Gin in dem Schrank da drüben.
Nejsem kočka. neseru do bedny.
Nur Katzen scheißen in Kisten.
Zničte všechny bedny.
Zerstören Sie jede Kiste.
Dostaň mě z tý posraný bedny.
Hol mich aus dieser verdammten Kiste raus!
Doneste zbylý bedny.
Holt die restlichen Kisten.
Do té bedny nevlezeme.
Wir steigen nicht in diese Kiste.
Nechali obě bedny.
Sie haben beide Kisten hiergelassen.
Ne chestere do té bedny nevlezeme.
Nein, Chester. Wir steigen nicht in diese Kiste.
Dobrá dostaneš dvě bedny.
Also gut, du kriegst 2 Kisten.
Nemůžeš to dítě dát do malé bedny.
Kannst du das Kind nicht in eine kleine Kiste packen?
Pancéřované bedny.
Gepanzerte Kisten.
Opancéřované bedny.
Gepanzerte Kisten.
Přineste sem všechny bedny.
Bringt alle Kisten hierher.
Chci dvě bedny za týden.
Ich will zwei Kisten die Woche.
Desátník judson informoval kancelář plukovníka že opět chybí tři bedny sulfátu amfetaminu.
Corporal Judson hat das Büro des Colonels informiert dass schon wieder drei Kisten Amphetamin-Sulfat fehlen.

Výsledek: 261, Čas: 0.0955

Viz také


dvě bedny
zwei kisten zwei kästen mit 2 kisten voll
tyhle bedny
diese kisten diese boxen diese werkzeugkästen

S Synonyma "bedny"


těch bednách

"Bedny" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc