BELGICKÉHO DO NĚMČINY

Překlad Belgického do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.763

Příklady použití Belgického ve větě a jejich překlady

Belgien ( belgie , belgií , belgické )
S ohledem na podnět belgického království francouzské republiky španělského království spojeného království.
Auf Initiative des Königreichs Belgien, der Französischen Republik, des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs1.
S ohledem na podnět belgického království španělského království francouzské republiky.
Auf Initiative des Königreichs Belgien, des Königreichs Spanien und der Französischen Republik.
Belgischen ( belgického , belgické , belgickou )
Proto se domnívám že bychom měli podpořit iniciativu našeho bývalého belgického kolegy.
Aus diesem Grund denke ich, dass wir die Initiative unseres ehemaligen belgischen Kollegen unterstützen sollten.
Majitelka lily lockhartová ho přeprala s pomocí belgického ovčáka.
Die Hausbesitzerin, Lily Lockhart, hat ihn abgewehrt mithilfe ihres Belgischen Schäferhundes.
Des belgischen ( belgického , belgické , belgickou )
Hodnocení belgického předsednictví rady rozprava.
Bilanz des belgischen Ratsvorsitzes Aussprache.
To je dědictví belgického předsednictví to je politováníhodné.
Das ist das Vermächtnis des belgischen Ratsvorsitzes, und das ist bedauerlich.
Einen belgischen ( belgického , belgické , belgickou )
Francouz se ptá belgického celníka.
Ein Franzose fragt an der Grenze einen belgischen Beamten.
Belgického kněze jménem otec perrault.
Ein belgischer Priester namens Vater Perrault.
Jiné příklady vět
Maďarské předsednictví bude pokračovat v práci svého belgického předchůdce.
Der ungarische Ratsvorsitz wird die Arbeit seines belgischen Vorgängers fortsetzen.
Irsko_BAR_ 12 hodin= 13 hodin belgického času_BAR.
Irland _BAR_ 12 Uhr(= 13 uhr, belgische Zeit) _BAR.
Prohlášení belgického království o vnitrostátních parlamentech.
Erklärung des Königreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten.
Máma je nechá v marinádě z belgického piva dva dny.
Meine Mom mariniert sie 2 Tage lang in belgischem Bier.
Kypr_BAR_ 14 hodin= 13 hodin belgického času_BAR.
Zypern _BAR_ 14 Uhr(= 13 uhr, belgische Zeit) _BAR.
Otevřený dopis pro jeho výsost belgického krále leopolda II.
Ein offener Brief an Seine erlauchte Majestät, Leopold den Zweiten, König von Belgien.
Hodin podle tohoto nařízení je 13 hodin belgického času.
Uhr in der Verordnung entspricht 13 Uhr belgischer Zeit.
Území belgického království.
Das Gebiet des Königreichs belgien;
Událost probíhá v tomto rozmezí 0.00 až 8.00 hodin belgického času.
Das Ereignis findet zwischen 0 und 8 Uhr belgischer Zeit statt.
Rembrandt ukradený z belgického muzea.
Rembrandt... Gestohlen aus einem Museum in Belgien.
Co se týče belgického předsednictví je obecně považováno za velmi úspěšné předsednictví.
Im Allgemeinen wird der belgische Ratsvorsitz als sehr großer Erfolg gewertet.
Nepochybným úspěchem belgického předsednictví je posílení správy ekonomických záležitostí.
Eine unbestrittene Errungenschaft des belgischen Ratsvorsitzes ist die Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung.
Za belgického předsednictví jsme přidali návrh který bude bezpochyby předmětem diskusí.
Unter der belgischen Ratspräsidentschaft haben wir einen Vorschlag hinzugefügt, über den zweifelsohne diskutiert werden wird.
Všech 000 subjektů zapojených do belgického sociálního sektoru všech 220 000 belgických zaměstnavatelů.
Zielgruppe Alle 2000 Akteure im belgischen Sozialwesen und alle 220 000 belgischen Arbeitgeber.
Přítomni jsou také zástupci belgického předsednictví komise.
Ebenfalls anwesend sind hier die Repräsentanten des belgischen Ratsvorsitzes und der Kommission.
Toto stanovisko přijala rada guvernérů 12. prosince 2011 na žádost belgického ministerstva financíCON/2011/103.
Dezember 2011 verabschiedete der EZB-Rat diese Stellungnahme auf Ersuchen des belgischen Finanzministeriums CON/2011/103.
Další bodem jsou prohlášení rady komise týkající se hodnocení belgického předsednictví rady.
Der nächste Punkt sind die Erklärungen des Rates und der Kommission: Bilanz des belgischen Ratsvorsitzes.
To také částečně vysvětluje úspěch belgického předsednictví.
Dies erklärt ebenfalls teilweise den Erfolg des belgischen Ratsvorsitzes.
Dalším významným úspěchem belgického předsednictví je eurovignette.
Die Eurovignette ist eine weitere bedeutende Leistung des belgischen Ratsvorsitzes.
Ne pro belgického velvyslance.
Für den belgischen Botschafter.
Kromě toho slabého bzučení které cítíte z toho belgického bílého.
Abgesehen von dem leichten Summen, das du wegen dem belgischen Bier verspürst?
Je to jeden z prioritních průřezových cílů belgického předsednictví.
Dies ist ein wichtiges Querschnittsziel des belgischen Ratsvorsitzes.

Výsledek: 262, Čas: 0.763

Viz také


belgického království
des königreichs belgien

S Synonyma "belgického"


"Belgického" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc