BOJÍ DO NĚMČINY

Překlad Bojí do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.1014

Příklady použití Bojí ve větě a jejich překlady

Fürchten ( bát , se obávají , strach )
Nečistí se bojí vašich střelných zbraní.
Die Berührten fürchten eure Waffen.
Tolik se mě apačové bojí.
So sehr fürchten mich die Apachen?
Farmáři se vždycky něčeho bojí.
Bauern sorgen sich stets um irgend etwas.
Noteal'c se spíš bojí toho co jí udělá do té doby.
Teal'c macht sich mehr Sorgen, was er in der Zwischenzeit mit ihr tut.
Angst hat
Nevím proč se každý bojí prozrazovat svá tajemství.
Ich weiß nicht, warum jeder Angst hat, seine Geheimnisse zu erzählen.
Víš čeho se polda bojí nejvíc.
Weißt du, wovor ein Polizist am meisten Angst hat?
Bojí se o tebe.
Sie macht sich Sorgen.
Bojí se o mě.
Sie macht sich wegen mir Sorgen.
Jiné příklady vět
Vicky woodwardová se bojí o svoji dceru.
Vicky Woodward sorgt sich um ihre Tochter.
Cale on se bojí že nebudeš včas připravený.
Er sorgt sich, dass du nicht bereit bist,
Živí se bojí smrti.
Nur Lebende fürchten den Tod.
Ten se bojí.
Er sorgt sich.
Děti se v parku bojí.
Kinder fürchten sich im Park.
Bojí se postavit loksatu bojí se pracovat s námi.
Um sich LokSat zu stellen, zu verängstigt, um mit uns zu arbeiten.
Marianne se taky bojí.
Marianne sorgt sich auch um ihn.
Toho magora co se ho všichni v kanceláři bojí.
Dieser Verrückte, vor dem jeder beim FBI Angst hat?
Ostatní primáti se goril bojí.
Andere Primaten fürchten den Gorilla.
Vím že se tvůj táta bojí že to lidi zjistí.
Dein Vater sorgt sich, jemand könnte es rausfinden.
Někteří lidé se toho co je nové bojí.
Manche Leute fürchten alles Neue.
Režim vamp 160 ; damašku se podobného neklidu bojí právem.
Das Regime in Damaskus fürchtet sich vor ähnlichen Unruhen, und das zu Recht.
Bojí se o morrise.
Sie macht sich wegen Morris Sorgen.
Kdo se bojí.
Wer fürchtet sich?
On se bojí o svou ženu. není jako ty.
Er sorgt sich um seine Frau, im Gegensatz zu dir!
Lidé se bojí to říkat ale to je to co cítí.
Die Menschen fürchten sich, ihn so zu nennen, aber genau das fühlen sie.
On se to bojí říct!
Er fürchtet sich, es auszusprechen!
Každý tady se bojí.
Alle fürchten sich.
Matka se bojí nechat mě tady samotného.
Mutter sorgt sich, weil sie mich allein zurücklässt. Sie denkt, ich zerstöre das Haus.
Vypadalo to že se o něj vážně bojí.
Sie schien sich wirklich Sorgen um ihn zu machen.
Moje žena se bojí že bude vypadat jako já.
Meine Frau sorgt sich, dass er irgendwann wie ich aussehen wird.
Moudrý bojí se odstupuje od zlého ale blázen dotře smělý jest.
Ein Weiser fürchtet sich und meidet das Arge; ein Narr aber fährt trotzig hindurch.

Výsledek: 265, Čas: 0.1014

Viz také


se tě bojí
angst vor dir fürchten dich
lidé se bojí
menschen fürchten menschen haben angst vor leute haben angst vor
se mě bojí
angst vor mir fürchten mich
všichni se bojí
alle haben angst alle fürchten leute haben angst vor
čeho se bojí
was sie fürchten wovor er angst hat wovor hat solche angst
bojí se tě
angst vor dir sie fürchten dich er scheut sich davor , dich
bojí se pána
herrn fürchten
se bojí smrti
den tod fürchten haben angst vor dem tod sie angst vorm tod haben
se bojí tmy
haben angst vor der dunkelheit die angst vor der dunkelheit hat er hat angst im dunkeln
možná se bojí
er befürchtet vielleicht fürchten wahrscheinlich hat wahrscheinlich angst möglicherweise angst davor haben vielleicht hat er angst
se bojí hospodina
den HERRN fürchtet
se bojí vody
sie fürchten sich vor wasser hat angst vor dem wasser das angst vor wasser hat
bojí se jí
sie fürchtet sie hat angst vor ihr der vor ihr ehrfurcht hat sie haben angst davor
bojí se co
angst , was er ist besorgt , was
se bojí že je
angst , sie
lidé se bojí toho čemu
menschen haben angst vor dem , was die leute haben angst vor dem , was die menschen fürchten , was

"Bojí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc