BOJIŠTI DO NĚMČINY

Překlad Bojišti do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.0947

Příklady použití Bojišti ve větě a jejich překlady

Schlachtfeld ( bojišti , bitevním poli , bitevní pole )
Izrael bude muset přizpůsobit svou válečnou doktrínu modernímu bojišti citlivosti mezinárodního společenství.
Israel wird seine Kriegsdoktrin an das moderne Schlachtfeld und die Befindlichkeiten der internationalen Gemeinschaft anpassen müssen.
To co jsi udělala na tom bojišti zastavilo válku.
Das, was du auf diesem Schlachtfeld getan hast, hat einen Krieg beendet.
Der front
Bylo to na bojišti mezi zákopy.
Das war an der Front, zwischen den Schutzengraben.
Uvidíme se na bojišti.
Wir sehen uns an der Front.
Dem schlachtfeld
Na bojišti.
Auf dem Schlachtfeld.
Na bojišti se stal achillem.
Auf dem Schlachtfeld wurde er zu Achilles.
Einem schlachtfeld
Porvali se spolu na evropském bojišti na jaře roku 1944.
Sie prügelten sich auf einem Schlachtfeld in Europa, Frühjahr 1944.
Pomáhám malému klukovi kterého jsem opustil na bojišti.
Ich helfe einem kleinen Jungen, zurückgelassen auf einem Schlachtfeld.
Kämpfen
Není to lepší než vést výpad na bojišti.
Ist doch besser als zu kämpfen,
Bojovník umírá na bojišti.
Ein Krieger sollte im Kampf sterben.
Dem feld
Já potřebuji každého muže na bojišti.
Ich brauche jeden Mann auf dem Feld.
Hodně štěstí na bojišti!
Viel Glück auf dem feld!
Jiné příklady vět
Bucky barnes steven rogers byli nerozluční ve škole na bojišti.
Bucky Barnes und Steven Rogers waren unzertrennlich auf Schulhof und Schlachtfeld.
Budeme bojovat na otevřeném bojišti.
Sollen wir vielleicht auf offenem Feld kämpfen?
Myslím že pochoduješ na nesprávném bojišti zlatíčko.
Ich denke, Ihr wandelt auf dem falschen Schlachtfeld, Süße.
Více než jedenkrát zemřel na bojišti.
Er starb auf dem Schlachtfeld. Mehr als einmal.
Každý voják na bojišti muž musí věřit tomu že se vrací domů.
Mann, jeder Soldat auf dem Schlachtfeld muss glauben, dass er wieder nach Hause kommt.
Astra možná byla kařiným nepřítelem na bojišti ale byla také rodina.
Astra war vielleicht Karas Feindin auf dem Schlachtfeld, aber sie war auch ihre Familie.
To uvidíme na bojišti.
Das sehen wir auf dem Schlachtfeld.
Jeho místo není na bojišti.
Sein Platz ist nicht auf dem Schlachtfeld.
Voják by měl zabíjet jen na bojišti.
Ein Krieger sollte nur auf dem Schlachtfeld töten.
Jsi na bojišti.
Sie befinden sich auf dem Schlachtfeld.
Padnou na bojišti.
Sie fallen auf dem Schlachtfeld.
Žádné emoce na bojišti.
Keine Gefühle auf dem Schlachtfeld.
Bylo by chybou oddělovat situaci na bojišti od procesu usmíření.
Es wäre ein Fehler, die Situation auf dem Schlachtfeld vom Aussöhnungsprozess zu trennen.
Uvidíme se na bojišti.
Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.
Lepší tady než na bojišti.
Besser hier als auf dem Schlachtfeld.
Tady stojí že padlo celkem ... 10,000 fracouzů... zde na bojišti leží tito.
Es sagt mir diese Aufstellung, dass 10.000 Franzosen auf dem Feld erschlagen liegen.
Jeho úkolem je skákat po bojišti jako koza hledat věci.
Er soll übers Schlachtfeld springen, wie eine Ziege, und Dinge erspähen.
Hodně štěstí na bojišti na viděnou příště!
Viel Glück auf dem Schlachtfeld und bis zum nächsten Mal! �.

Výsledek: 256, Čas: 0.0947

S Synonyma "bojišti"


bitevním poli

"Bojišti" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc