BORDELU DO NĚMČINY

Překlad Bordelu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 272, Čas: 0.0652

Příklady použití Bordelu ve větě a jejich překlady

Bordell ( bordelu , nevěstinec , nevěstinci )
Prý to začalo ν malíčkoνě bordelu.
Ich hörte, alles begann in Kleinfingers Bordell.
Budu madam v simonově bordelu.
Ich werde die Madame in Simons Bordell.
Puff ( bordelu , puff , puf )
Nejspíš je v suterénu nějakého bordelu v kalkatě.
Sie sitzt vermutlich im Keller von irgendeinem Puff in Kalkutta.
V tomhle městě je víc tunelů než v ho či minově bordelu.
Diese Stadt hat mehr Tunnel als Ho Chi Minhs Puff.
Hurenhaus ( bordelu , nevěstinci , nevěstinec )
Měl bych si postavit svatyni v dalším bordelu který navštívím.
Ich werde mir selbst einen Schrein beim nächsten Hurenhaus, dass ich besuche, errichten.
Asi je v bordelu madame pearl tady za rohem.
Er ist wahrscheinlich in Madame Pearls' Hurenhaus.
Nepotřebujeme k tomuhle bordelu ještě mrtvého civilistu.
Wir brauchen keinen toten Zivilisten, zu diesem Chaos hinzuzufügen.
Myslíte že zástupce vás nechá do toho bordelu vtáhnout FBI.
Sie glauben, der Deputy wird dieses Chaos ans FBI weitergeben?
Kurva je tu mnohem víc bordelu!
Oh Shit, da kommt noch mehr müll!
Tady v té špíně bordelu.
Zwischen Schmutz und Müll.
Einem puff
Clay začal hrát na piano v bordelu v new orleansu.
Clay spielte in einem Puff in New Orleans Klavier.
Znal jsem sally z bordelu ze severní carolíny.
Ich kannte Sally aus einem Puff oben in Nordkalifornien.
Ein bordell
Kdysi jsem vešel do bordelu se včelí pláství oslem.
Ich ging einmal in ein Bordell mit einer Honigwabe und einem Esel.
Jednou jsem vzal do bordelu osla velkou plástev medu.
Einst brachte ich einen Esel und eine Honigwabe in ein Bordell.
Jiné příklady vět
Možná v nějakém zchátralém bordelu s odpornými klienty.
Vielleicht in einem billigen Bordell mit widerlicher Kundschaft.
Tvoje společnice sonia bernová zvedla ceny v bordelu.
Ihre Kollegin Sonia Burn hat die Preise in ihrem Puff erhöht.
Koukni ty jsi v tom bordelu moje oko ucho jo.
Hören Sie, Sie sind meine Augen und meine Ohren in diesem Chaos, klar?
Na disku je tolik bordelu.
In der Cloud ist so viel Müll.
Proč nejste doma 16 kilometrů od tohohle bordelu.
Warum bist du nicht zu Hause und zehn Meilen entfernt von diesem chaos?
Tady v bordelu hledaný za vraždu.
Hier... in einem Bordell, gesucht wegen Mordes.
Strčte ji zpátky do bordelu než ji osobně kopnu do zadku!
Schleppt sie zurück ins Hurenhaus. Bevor ihr mein Stiefel im Arsch steckt!
Nepojedeme do bordelu jedeme do grand canyonu.
Wir fahren nicht in einen Puff, Wir fahren zum Grand Canyon.
V bordelu!
Im Hurenhaus.
Z bordelu který jsem vedla.
Vom Bordell, das ich geführt habe.
Přišel do bordelu na 23. ulici.
Er war beim Puff in der 23. Straße.
Úklid nebeského bordelu.
Das Chaos des Himmels aufräumen.
Dělám dopoledne v bordelu.
Ich arbeite im Hurenhaus, vormittags.
Jake pracoval jako barman v bordelu foxglove. lidožrout byl jeho.
Jake arbeitete als Barkeeper in einem Bordell, genannt"Foxglove.
Důlčík zabil mou nejlepší přítelkyni v saigonském bordelu.
Dieser Körner hat meinen besten Freund in einem Bordell in Saigon umgebracht.
Minule mi jedna zaběhla do bordelu.
Letzte Woche war ein Schaf im Puff.

Výsledek: 272, Čas: 0.0652

S Synonyma "bordelu"


"Bordelu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc