BOUŘKA DO NĚMČINY

Překlad Bouřka do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.0722

Příklady použití Bouřka ve větě a jejich překlady

Sturm ( bouře , bouřka , bouřce )
Jestli přijde bouřka přečkám ji v laguně.
Wenn Sturm aufkommt, warte ich ihn in der Lagune ab.
Tato bouřka bude velkolepá.
Dieser Sturm wird großartig.
Gewitter ( bouřka , bouře , bouřce )
Ne ne žádná bouřka!
Nein, nein, kein gewitter!
V noci byla bouřka.
Nachts war Gewitter.
Unwetter ( bouře , bouřka , špatné počasí )
Minulý týden tu byla velká bouřka že.
Letzte Woche war doch hier ein starkes Unwetter, oder?
To není bouřka.
Das ist kein Unwetter.
Der sturm ( bouře , bouřka , špatné počasí )
Bouřka se blíží!
Der Sturm naht!
Bouřka je tu.
Der Sturm ist da.
Das gewitter ( bouře , bouřka , špatné počasí )
Až přijde bouřka nezmoknou ti vlasy.
Wenn das Gewitter kommt, dann glättet er deine Haare.
Technici už jsou hotoví ale včerejší bouřka zametla všechny stopy.
Die Spusi hat sie schon untersucht, aber das Gewitter letzte Nacht hat das meiste weggespült.
Ein sturm ( bouře , bouřka , špatné počasí )
Bouřka richarde parkere!
Ein Sturm, Richard Parker.
Blíží se bouřka.
Ein Sturm nähert sich.
Jiné příklady vět
Tropická bouřka minulou noc.
Tropischer Sturm neulich nachts.
Vždyť se nastydneš! vzbudila je ta tvoje bouřka.
Sicher hast du sie mit deinem Gewitter aufgeweckt.
To asi ta hrozná bouřka.
Liegt vermutlich an dem furchtbaren Unwetter.
Byla tady velká bouřka.
Hier war ein schweres Gewitter.
Ano je tu děsná bouřka.
Hier ist ein furchtbares Gewitter.
Bylo to tu noc jak byla ta děsná bouřka. pamatuješ georgi.
Es war der Abend des schrecklichen Gewitters, weißt du noch, George?
Bouřka ze včerejška nechala hodně stop.
Der Sturm von gestern hat viele Spuren hinterlassen.
Bouřka je pěkná.
Der Sturm ist wunderschön.
Venku je bouřka tati.
Draußen ist ein Gewitter, Papa.
Vyděsila vaši holčičku ta bouřka.
Die Stürme machten ihr Angst? Und das,
To je jen bouřka pablito.
Es ist nur der Sturm, Pablito.
Když byla ta bouřka ztratila jsem pamět.
Während des Sturms habe ich mein Gedächtnis verloren.
Když byla ta bouřka ztratila jsem paměť.
Während des Sturms habe ich mein Gedächtnis verloren.
Počkejte než bouřka pomine.
Bis der Sturm vorüber ist.
Je venku bouřka.
Das Unwetter draußen?
Že je to příliš nebezpečné že máme počkat až bouřka skončí.
Es ist zu gefährlich. Wir sollen das Ende des Sturms abwarten.
Blíží se bouřka.
Da kommt ein Sturm.
Je to jenom bouřka.
Es ist nur ein Sturm.

Výsledek: 270, Čas: 0.0722

Viz také


velká bouřka
ein sehr heftiges unwetter ein starkes unwetter schweres gewitter
bouřka skončí
der sturm vorüber ist ende des sturms
blíží se bouřka
sturm kommt sturm zieht auf

"Bouřka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc